Defensie: Militaire surveillance moet berovingen ontmoedigen

Het ministerie van Defensie heeft toegezegd het ministerie van Justitie en Politie meer ondersteuning te zullen geven om criminaliteit te bestrijden en beheersbaar te maken, aldus minister Krishna Mathoera van Defensie. 

De aanwezige ondersteuning door de militaire politie (MP) zal worden opgevoerd volgens de bewindsvrouwe. De surveillance in de wijken en de districten zal op plekken waar veel berovingen zich voordoen, worden vergroot.  Ook komt er extra zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van de politie. 

In de afgelopen periode zijn er standaard drie militaire voertuigen ingezet voor extra surveillance. Nu gaan militairen de politie-operaties zowel ‘s avonds als overdag ondersteunen. De zichtbaarheid van rijdende surveillance, de inzet van tonners en jeeps, moet samen met de politie, helpen het veiligheidsgevoel bij de burgers te vergroten.

error: Kopiëren mag niet!