Jogi wil aanscherping wervingsbeleid politie en leger

Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) doet een dringende oproep aan de regering en de leiding van het Korps Politie Suriname (KPS) en het Nationaal Leger om nieuwe regels vast te stellen bij de werving van manschappen. Het wervingsbeleid is toe aan aanpassing en aanscherping. De huidige regels bij het werven van nieuw personeel bij de politie dateren uit de 60’er jaren van de vorige eeuw en voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen. Jogi pleit voor hogere toelatingseisen dan een MULO-opleiding. 

De oproep van het Assembleelid volgt na mededelingen van de ministers Kenneth Amoksi van en Justitie en Politie (JusPol) en Krishna Mathoera van Defensie in het parlement over gevallen waarbij politiemannen en militairen betrokken zijn geweest bij illegale handelingen en activiteiten. 

JusPol-minister Amoksi noemt het integriteitsvraagstuk een van de uitdagingen bij de politie en de andere veiligheidsdiensten. Hij praat van corruptie in sommige gevallen.

Defensie-minister Mathoera zei dat in de afgelopen periode militairen betrokken zijn geweest bij roofovervallen. Ze betreurt dit ten zeerste. Suriname heeft volgens haar geen militairen nodig die berovingen plegen. Het onderzoek naar deze gevallen is gaande. Er zijn 8 militairen aangehouden. Indien uit het onderzoek blijkt dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan verwijtbare handelingen en activiteiten, zullen zij ontslagen worden. Dat is het beleid bij Defensie en dat zal onverkort worden voorgezet.

Bij de politie wordt deze week gestart met een basis politieopleiding. Het gaat om een nieuwe lichting van tussen de 200 en 250 rekruten. De huidige lichting van circa hetzelfde aantal politierekruten zwaait deze week af. Sinds 2021 wordt jaarlijks een basis politieopleiding gedraaid.

Binnenkort wordt weer gestart met een kaderopleiding, de zogenaamde brigadiersopleiding. Ook een nieuwe inspecteursopleiding is in de pijplijn. Er zijn de voorbije jaren, sinds 2014, geen opleidingen bij de politie gedraaid. Er zijn geen investeringen geweest in capaciteits- en institutionele versterking bij de politie. Deze regering probeert een grote inhaalslag te maken.  

Volgens de JusPol-minister moet er voortdurend geïnvesteerd worden in capaciteits- en institutionele versterking bij de politie. Jaarlijks stromen politieagenten uit. Niet alleen vanwege de pensioengerechtigde leeftijd, maar ook omdat ze met ontslag zijn gestuurd vanwege ontoelaatbare handelingen. 

SS

error: Kopiëren mag niet!