RGD-actie is opgeschort

Volgens Rakesh Gajadhar Sukul, directeur bij het ministerie van Volksgezondheid, wordt gewerkt aan het inlopen van achterstallige betalingen voor de overbruggingstoelage voor ambtenaren van de stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD).  De regering wil eind april de achterstallige betalingen hebben ingelopen.

“Er is al berekend dat eind van deze maand de middelen over februari, maar ten april vrijgemaakt worden”, aldus de directeur. Intussen is de actie, die naar aanleiding daarvan door de ambtenaren werd gevoerd, opgeschort. 

“Dat de overbruggingstoelage over de maanden februari en maart niet heeft plaatsgevonden heeft te maken met onduidelijkheden vanuit het ministerie van Financiën en Planning”, aldus de Volksgezondheid-directeur.

Hij geeft aan dat op 8 april 2024 een ontmoeting met de RGD-bond heeft plaatsgevonden waar knelpunten zijn besproken. Het ministerie van Financiën en Planning had gevraagd om alle processen die nodig zijn om de betaling te laten geschieden af te ronden. “De overbruggingstoelage is eigenlijk een toelage voor de ambtenaren. Omdat er andere zaken aanwezig zijn bij instellingen als de RGD, let Financiën op meerdere zaken, vandaar dat de uitbetaling niet zonder meer wordt gedaan zonder verduidelijking. We hebben de bond daarop ook gewezen”, meldt Gajadhar Sukul.

error: Kopiëren mag niet!