Vergrijzing in Suriname en wereldwijd: Een blik op de toekomst

Statistieken uit 2019 tonen aan, dat Suriname 73.000 inwoners telt die de leeftijd van 60 jaar zijn gepasseerd, waarmee het land de globale trend van demografische vergrijzing volgt. Met een gemiddelde levensverwachting van 72.42 jaar – 69.71 jaar voor mannen en 74.90 jaar voor vrouwen – staat Suriname voor vergelijkbare uitdagingen als veel andere landen wereldwijd.

Het World Social Report 2023 van de Verenigde Naties illustreert dat de wereldwijde bevolking van 65 jaar en ouder aanzienlijk is toegenomen tussen 1980 en 2021 en waarschijnlijk nog verder zal stijgen tot 2050. Deze toename is vooral merkbaar in Europa, Noord-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland en delen van Azië, waar de ouderenpopulatie in sommige gevallen zelfs 20% van de totale bevolking bedraagt.

Deze vergrijzing brengt zowel economische als sociale uitdagingen met zich mee. Er is een groeiende behoefte aan financiële steun, toegankelijke gezondheidszorg en een actieve deelname van ouderen op de arbeidsmarkt. 

Ook Suriname zal beleidsmaatregelen moeten treffen om adequaat in te spelen op deze demografische ontwikkelingen en om te zorgen voor een duurzame integratie van deze groeiende leeftijdsgroep.

Verwacht wordt dat tegen 2050 één op de zes mensen wereldwijd ouder zal zijn dan 65 jaar – een significante toename die illustreert hoe de verschuiving naar oudere bevolkingsgroepen wereldwijd onomkeerbaar is. Landen als Suriname staan voor de opgave om innovatieve oplossingen te bedenken die niet alleen aan de behoeften van deze bevolkingsgroep voldoen, maar ook bijdragen aan hun welzijn en integratie in de samenleving.

error: Kopiëren mag niet!