Eid-ul-Fitr boodschap NPS

Namens de Nationale Partij Suriname (NPS) wil ik mijn oprechte wensen van vreugde
en zegeningen overbrengen aan alle Islamitische broeders en zusters ter gelegenheid
van Eid ul Fitr.

Heden 10 april 2024 vieren onze Islamitische broeders en zusters het Eid ul Fitr, een
feest dat het einde markeert van de heilige maand Ramadan, een tijd van vasten,
zelfreflectie en spirituele groei voor de Islamitische gemeenschap. Het is een moment
van vreugde, verbondenheid en vrijgevigheid, waarin families en vrienden
samenkomen om de zegeningen van het leven te vieren.

Eid ul Fitr herinnert ons eraan om liefde medegevoel en solidariteit te tonenen jegens
elkaar, ongeacht achtergrond of geloofsovertuiging. Als een diverse en inclusieve natie
is het belangrijk dat we elkaars religie, tradities en feestdagen respecteren, en eren.
Laten we deze gelegenheid aangrijpen om de waarden van begrip, respect en eenheid
te omarmen, en laten we samen streven naar een vreedzame en welvarende toekomst
voor ons geliefd Suriname.

Namens de Nationale Partij Suriname (NPS) wens ik u allen een gezegend Eid ul Fitr.
Moge deze viering gevuld zijn met vreugde, liefde en harmonie

Gregory Rusland
Voorzitter NPS
Paramaribo, april 2024

error: Kopiëren mag niet!