VHP: Laat Idul-Fitre ons spirituele kracht en energie geven

Op woensdag 10 april vieren moslims in ons land Eid-ul-Fitr. Gedurende een maand hebben onze moslimbroeders en zusters in volle toewijding en spiritualiteit gevast. Aan het einde van Ramadan vieren wij dan Eid-Ul-Fitr, een belangrijke religieuze dag voor de moslims. Dit feest benadrukt blijdschap en vreugde en wordt gevierd om de Schepper te bedanken voor zijn zegeningen en barmhartigheid. 

Moslims doen al het mogelijke om de Schepper te gehoorzamen en verrichten goede daden om in het hiernamaals te komen. Moslims die hebben gevast, verdienen vergeving en bescherming van Allah. Ze hebben tijdens de vastenmaand de gelegenheid gehad om via gebeden dichterbij de Almachtige te komen. Ze verrichten hun gebeden naar tevredenheid zoals het voorgeschreven is. 

De filosofie van het leven leert, dat we een  betekenisvol leven moeten leiden en goede daden verrichten. De Schepper zal ons dan zegenen. Laten we ons leven opnieuw wijden aan de zaak van de mensheid, wat de beste manier is om onze liefde voor de Almachtige te tonen. 

Laat onze energie gericht zijn op het versterken van een samenleving die gebaseerd is op wederzijds respect en liefde. Laten we een sociale orde opbouwen die niet alleen de materiële voordelen, maar ook de spirituele voldoening moet opleveren. Laat Idul- Fitre ons spirituele kracht en energie geven die nodig is, om offers te brengen waar onrecht plaats maakt voor gerechtigheid. 

De VHP is ervan overtuigd dat Idul- Fitr, zal leiden tot respect, eenheid, tolerantie, samenwerking en saamhorigheid in de samenleving die immers de basis vormen voor nationale ontwikkeling. De partij ziet het streven naar een harmonieuze samenleving essentieel, gezien de realiteit van de diversiteit aan religiën, etnische groepen, culturen en sociaal- economische ontwikkelingsniveaus in Suriname. 

De partij gaat de vele uitdagingen die op ons pad liggen, benutten om in te zetten voor land en volk. Laten wij de zegen van de allerhoogste afsmeken om onze leiders wijsheid en kracht te geven en handelingen plegen die voordeel zullen opleveren voor land en volk. Laten wij Idul-Fitr aangrijpen om onze gemeenschappelijke doelen van vrede, welvaart en stabiliteit te bereiken. 

De VHP wenst de totale natie, maar in het bijzonder onze moslimbroeders -en zusters een gezegende   en vreugdevolle Id-ul- Fitr toe. Eid Mubarak!

VHP

error: Kopiëren mag niet!