Robert Soentiek pleit voor goud als wettig betaalmiddel

In 2018 kwam Robert Soentiek, lid van de politieke partij Pertjajah Luhur, met het voorstel om goud als wettig betaalmiddel te introduceren. Hij stelde voor dat goud niet alleen in fysieke vorm, maar ook geïncorporeerd in papiergeld zou kunnen dienen. Soentiek sprak zich uit tegen dollarisatie, omdat dit volgens hem geen intrinsieke waarde heeft en slechts de inflatie van een ander land importeert.

Het innovatieve model van Soentiek werd in 2023 opnieuw ter sprake gebracht, maar tot op heden heeft hij geen gehoor gevonden bij de beleidsmakers. Niemand lijkt bereid de discussie over deze kwestie aan te gaan.

Desalniettemin tonen recente ontwikkelingen in andere landen aan dat het idee om goud te incorporeren als wettig betaalmiddel wel degelijk voet aan de grond krijgt. Dit bewijst dat Soentieks visie niet alleen relevant, maar mogelijk ook vooruitstrevend is.

Zimbabwe introduceert een nieuwe valuta, de Zimbabwe Gold (ZiG), ondersteund door goud en buitenlandse valuta, als vervanging voor zijn instortende lokale munteenheid. Deze stap, aangekondigd door de Centrale Bank, beoogt stabiliteit te brengen en de inflatie te verminderen. De Zimbabwaanse dollar had te lijden onder wantrouwen en een sterke daling in waarde, resulterend in hyperinflatie. De ZiG zal naast buitenlandse valuta gebruikt worden, en de startwisselkoers is gekoppeld aan de interbancaire wisselkoers en de prijs van goud. 

De Centrale Bank heeft ook het belangrijkste rentetarief significant verlaagd van 130% naar 20%. Als onderdeel van de monetaire beleidsverklaring moeten banken hun Zimbabwaanse dollartegoeden onmiddellijk omzetten in ZiG, en burgers hebben 21 dagen om hun oude valuta in te wisselen. Deze maatregelen zijn het resultaat van uitgebreide beraadslagingen over valutahervormingen.

error: Kopiëren mag niet!