Militaire hulp aan Israël

DOOR PHIL BAINBRIDGE
April 9, 2024 – Duitsland zal te maken krijgen met beschuldigingen van het ‘faciliteren’ van genocide en schendingen van het internationaal recht bij de levering van wapens aan Israël, dat ontkent dat zijn militaire campagne in Gaza in strijd is met de Genocideconventie.

Er worden voorbereidende hoorzittingen gehouden bij het Internationale Gerechtshof in Den Haag in een zaak die is aangespannen door Nicaragua, waarin Duitsland wordt opgeroepen “onmiddellijk zijn hulp aan Israël op te schorten, in het bijzonder zijn militaire hulp, inclusief militaire uitrusting, voor zover deze hulp mogelijk wordt gebruikt bij schending van het Genocideverdrag”.

In januari heeft het Internationaal Gerechtshof, in een door Zuid-Afrika aangespannen zaak waarin Israël werd beschuldigd van het schenden van de Genocideconventie, voorlopige maatregelen opgelegd, waarbij Israël werd gelast genocidedaden in Gaza te voorkomen, maar riep niet op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren of uitspraak over de wettigheid van zijn campagne. Zowel Duitsland als Israël ontkennen dat zij het Genocideverdrag of het internationaal humanitair recht hebben geschonden.

error: Kopiëren mag niet!