Rijstboeren krijgen “financiële injectie” voor verhoogde kosten en lage opbrengsten

Rijstboeren in Nickerie zullen van de regering een “financiële injectie” krijgen vanwege de verhoogde productiekosten en lage opbrengsten dit seizoen. Deze toezegging deed president Santokhi afgelopen zaterdag tijdens een bijeenkomst met boeren in Nickerie. Hoe groot deze zal zijn en volgens welk model deze verstrekt wordt, zal het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) deze week in een voorstel aan de regering formuleren. 

In samenspraak met het ministerie van Financiën zal bekeken moeten worden onder welke noemer binnen de comptabele regels deze financiële tegemoetkoming aan de boeren verstrekt zal worden. President Santokhi denkt aan de omschrijving van subjectsubsidie. De rijstsector is in problemen en daarbinnen zijn rijstboeren de subjecten, zei de president. Gewezen werd op het belang van de voortgang van de padieproductie door boeren voor de voedselzekerheid van de totale Surinaamse bevolking.

Rijstboeren in Nickerie zijn dit seizoen, waarvan de padieoogst al enkele weken gaande is, opnieuw in grote problemen geraakt vanwege de verhoogde productiekosten in relatie tot de “lage” padieopkooprijs van USD 22 oftewel SRD 792 per baal (79 kilogram) die opkopers en rijstverwerkers bereid zijn te betalen voor padie.

Onvrede en wanhoop

Rijstboeren in Nickerie hebben in de afgelopen weken op verschillende momenten aangegeven absoluut niet mee te kunnen gaan met deze opkoopprijs die ver beneden hun kostprijs per hectare ligt. De kostprijs ligt volgens calculaties van boerenorganisaties op minimaal rond SRD 1004 per baal. Calculaties van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA) levert zelf een kostprijs op van SRD 1.482 op.

Met de aangeboden opkoopprijs van de opkopers en rijstverwerkers zeggen boeren in grote financiële problemen te zullen komen en velen zullen niet in staat zijn straks over een maand of twee in te zaaien voor het nieuwe seizoen. De onvrede en de wanhoop onder de Nickeriaanse boeren was erg groot en er werd openlijk gezegd dat indien de regering niet met een oplossing komt dit ernstige politieke consequentie voor ze gaat hebben bij de komende verkiezingen. “De VHP gaat al haar zetels in Nickerie verliezen”, werd gezegd.

Met de aangekondigde “financiële injectie” door de president lijkt deze politieke dreiging enigszins te zijn weggenomen, getuige de reactie van de boeren tijdens de bijeenkomst met de president. LVV gaat nu moeten uitwerken volgens welk model de financiële steun en hoeveel aan individuele boeren verstrekt zal worden. Gedacht wordt te werken op basis van per hectare ingezaaid areaal per boer.

Problemen met weersomstandigheden

LVV-minister Parmanand Sewdien zegt dat de rijstbouw in de afgelopen seizoenen ernstig te kampen heeft gehad met problemen die grotendeels te maken hebben gehad met klimatologische omstandigheden. In 2021 was er sprake van enorme wateroverlast vanwege overvloedige regenval. Een aanzienlijk deel van de oogsten is toen verloren gegaan. Sinds vorig jaar was de situatie juist andersom. Al meer dan 8 maanden is er sprake van aanhoudende droogte. Dit heeft met het weerverschijnsel El Niño en de klimaatverandering te maken. Door extreme verdamping ondervindt de rijstaanplant moeilijkheden tijdens de groei, met onder meer lage oogstopbrengsten. Komt het afgelopen seizoen er ook nog bij kijken, dat door problemen met de pompgemalen van Wakay en Wageningen de beschikbaarheid van irrigatiewater niet adequaat is geweest.

Boeren hebben hun eigen pompen moeten inzetten om water uit de irrigatiekanalen op te pompen naar hun rijstarealen zodat zij konden inzaaien. De brandstofkosten die hiermee gemoeid zijn gegaan is heel groot. Die vertaalt zich in een aanzienlijke toename van de productiekosten. Productiekosten die ze bij lange na niet eens zullen kunnen dekken met de aangeboden opkoopprijs door de opkopers en rijstverwerkers. 

De lage oogstopbrengsten per hectare spelen rijstboeren ook behoorlijk parten. Worden er normaliter gemiddeld 60 tot 65 balen padie per hectare gehaald, dit seizoen ligt de oogstopbrengst tussen de 40 en 45 balen. Ook de kwaliteit van de padie is slecht, waardoor de opkopers en rijstverwerkers in de praktijk minder betalen dan de USD 22 per baal die zij aanvankelijk hebben aangeboden. 

SS

error: Kopiëren mag niet!