Proactieve aanpak door EBS voorkomt gevaarlijke situaties te Weg naar Zee

In het ressort Weg naar Zee hebben bewoners onlangs hun zorgen geuit over onveilig bevestigde elektriciteitsmasten, een probleem dat in diverse Surinaamse buurten lijkt voor te komen. Het onstabiel staan of omvallen van houten elektriciteitsmasten kan ernstige gevolgen hebben, van stroomstoringen tot aanzienlijke veiligheidsrisico’s zoals elektrocutiegevaar en materiële schade.

De Energie Bedrijven Suriname (EBS) heeft snel gereageerd op de situatie door de betreffende mast, met kenmerk 86, WZ, langs de Weg naar Zee aan te pakken. De mast is vervangen, wat de veiligheid voor zowel verkeersdeelnemers als omwonenden aanzienlijk heeft verbeterd. Dit snelle handelen van EBS toont een belangrijke inzet om potentieel gevaarlijke situaties proactief te adresseren.

De gevaren die gepaard gaan met onveilig bevestigde of vallende elektriciteitsmasten kunnen variëren van direct lichamelijk letsel tot schade aan eigendommen en uitgebreide stroomstoringen. Dit benadrukt de noodzaak van regelmatig onderhoud en inspectie van de infrastructuur om de veiligheid van de gemeenschap te waarborgen.

Inzet vanuit de gemeenschap, waarbij burgers incidenten met elektriciteitsmasten melden, speelt een cruciale rol bij het voorkomen van erger. Deze vorm van burgerparticipatie draagt aanzienlijk bij aan de algehele publieke veiligheid en stelt de EBS in staat om potentiële gevaren tijdig aan te pakken.

De recente acties van EBS te Weg naar Zee zijn slechts een voorbeeld van hoe samenwerking tussen de gemeenschap en dienstverlenende instanties tot positieve resultaten kan leiden. Het benadrukt het belang van waakzaamheid en proactieve maatregelen voor het handhaven van veiligheidsnormen binnen gemeenschappen door heel Suriname.

error: Kopiëren mag niet!