Regering komt met wijzigingen conceptwet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken

De regering komt met een nota van wijzigingen op de conceptwet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken. President Santokhi zal binnen twee weken een commissie benoemen die de nota van wijzigingen moet gaan voorbereiden en formuleren. Enkele weken daarna moet die afgerond zijn zodat de regering het bij de Nationale Assemblee kan indienen ter goedkeuring. Dit is woensdag tijdens de vergadering van de regeringsraad besloten. 

Op de vergadering van de regeringsraad is door de deskundige mr. Patricia Meulenhof een presentatie gehouden over de stand van zaken met betrekking tot de conceptwet Collectieve Techten. 

Medio vorig jaar is de Nationale Assemblee in eerste ronde begonnen met de behandeling van de conceptwet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken. Op basis van de verschillende op- en aanmerkingen en kanttekeningen vanuit zowel de samenleving als van de zijde van het parlement zal de regering nu met enkele wijzigingsvoorstellen komen. 

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) zei woensdagavond op een belegde persconferentie na de regeringsraad, dat het belangrijk is dat een ieder in de samenleving op een goede manier geïnformeerd wordt over de wijzigingen en er achter gaat staan. Ramdin wees erop, dat de regering bij haar aantreden beloofd heeft dat het grondenrechten vraagstuk aangepakt zou worden. Voor het einde van de zittingsperiode van de regering zal volgens hem de erkenning van de grondenrechten van inheemsen en tribale volken een feit zijn. 

Het grondenrechtenvraagstuk  speelt al jaren. Het is de eerste keer dat er een wet bij het parlement is ingediend die de erkenning regelt van de grondrechten van de inheemsen en tribale volken.

SS 

error: Kopiëren mag niet!