DNA roept minister Dasai op tot actie tegen rookontwikkelingen en  gezondheidsrisico’s 

Tijdens de derde ronde in De Nationale Assemblee (DNA) van de behandeling van de ontwerpwet houdende wijziging van de Milieu Raamwet (S.B. 2020 no. 97), een voortzetting van 15 februari , werd donderdag de Milieu Raamwet gewijzigd. Ondanks de aanhoudende onduidelijkheden en de vele vragen die door de leden van het hoogste college naar voren waren gebracht, slaagde de wijziging van de Milieuwet erin een meerderheid te verkrijgen, met 27 stemmen voor.

De Assembleevoorzitter, Marinus Bee, erkende dat er nog onduidelijkheden bestonden, maar benadrukte dat er aanvullende informatie van de minister zou volgen om deze kwesties nader toe te lichten. Hij gaf aan dat de behandeling van de wetswijzigingen ruimschoots voldoende tijd kreeg, aangezien deze reeds in de derde ronde van behandeling was. 

De minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), Marciano Dasai, beantwoordde in zijn toespraak de eerder opgeworpen vragen over ruimtelijke ordening en milieu-issues. Met het oog op recente ontwikkelingen in de samenleving werd door Assembleeleden ook heftig gereageerd met vragen over wanneer het ministerie actie zou ondernemen tegen de toenemende rookontwikkelingen, die gepaard gaan met diverse gezondheidsrisico’s voor de burgers.

Lid Stephen Tsang (NDP) bracht een recent incident onder de aandacht: een zware aanrijding nabij de dam in West-Suriname, veroorzaakt door hevige rookontwikkeling. “De rook verspreidt zich over de gehele kuststrook en vormt een last voor de samenleving, wat een ernstige bedreiging vormt voor de volksgezondheid”, benadrukte Tsang. Hij vroeg welke maatregelen er zijn genomen om de branden te blussen en of er onderzoek is gedaan naar de oorzaken. Tsang speculeerde of er een verband bestaat tussen de rook en de recente uitgifte van grote stukken domeingrond, waarbij nieuwe eigenaren mogelijk de terreinen in brand steken voor landbouwdoeleinden, of dat het gerelateerd is aan het verbranden van padiekaf.

“Wie is verantwoordelijk voor deze branden, zijn ze onder controle, en is er een noodplan voor evacuatie van omwonenden?”m vroeg hij. Op vragen over de risico’s van kwikdampen reageerde hij: “Laten wij geen grappen maken over de gezondheid van onze burgers.”

Lid Melvin Bouva (NDP) uitte zijn zorgen over de alarmerend hoge niveaus van kwikvergiftiging, met name in Paramaribo-Noord. Hij benadrukte de ernst van het probleem en vroeg de regering naar haar actieplan om deze zorgwekkende situatie aan te pakken.

Dew Sharman (VHP) benadrukte tijdens de vragenronde het ironische feit dat, terwijl er inspanningen worden gedaan om via wetgeving het milieu te beschermen, de praktijk juist toont dat de mens zelf wordt vernietigd. Hij haalde daarbij het mogelijke gebruik van cyanide in het binnenland, kwik, toenemende rookontwikkeling en het gebruik van schadelijke chemicaliën aan.

Sharman verwees naar een onderzoek van de Universiteit van Suriname naar kwikverontreiniging in de lucht, waaruit blijkt dat de concentratie kwikdamp in het noorden van Paramaribo 50 tot 60 keer hoger is dan op andere plaatsen. “En deze rekening, zowel hier als in het binnenland, zullen we uiteindelijk gepresenteerd krijgen,” voegde hij eraan toe, met een blik vooruit op de noodzaak van beleid om deze kritieke kwesties aan te pakken.

Lid Parmessar (NDP) bracht de problematiek van padiekafverbranding ter sprake, waar mensen last van ondervinden, en vroeg wat de regering hieraan doet. Hij wees erop dat de wetgeving bedoeld is om dit aan te pakken.“De wetten zijn er om aan te pakken”, gaf hij duidelijk aan. Volgens Parmessar heeft de minister aangegeven geen nieuwe vergunningen te verstrekken, maar merkt hij op dat de regering bestaande goudopkoopbedrijven accommodeert in plaats van de problemen van de kwikdamp aan te pakken waar veel mensen last van hebben, wat een aanzienlijk gezondheidsrisico vormt.

SD

error: Kopiëren mag niet!