Nog geen staatsbesluit verhoogde stroomtarieven

Het staatsbesluit dat de verhoogde stroomtarieven een wettelijke grondslag moet geven, is nog niet geslagen en gepubliceerd. Eerder heeft de regering besloten de verhoogde elektriciteitstarieven per 6 maart te laten ingaan. Doordat het staatsbesluit nog niet is geslagen kan de Energie Bedrijven Suriname (EBS) de nieuwe tarieven nog niet officieel bekendmaken aan het verbruikerspubliek. De stroomrekeningen aan verbruikers op basis van de nieuwe tarieven moeten dezer dagen reeds de deuren uitgaan. 

Het is vooralsnog niet duidelijk wat de status is van het ontwerp-staatbesluit inzake de verhoging van elektriciteitstarieven. De meerderheid van de leden van de Staatsraad heeft twee weken geleden negatief advies uitgebracht aan president Santokhi. Ze zegt niet mee te werken aan de totstandkoming van het ontwerp-staatsbesluit. De vertegenwoordigers van de regeringspartijen VHP en ABOB/PL hebben een afwijkend standpunt ingenomen en hebben de president wel positief geadviseerd.

In zijn advies uitgebracht aan president Santokhi gedateerd 19 maart beargumenteert de meerderheid van de leden van de Staatsraad onder meer dat de verhoging van de elektriciteitstarieven in combinatie met de wisselkoers en de brandstofprijzen zal zorgen voor een prijs katalysator. De verhoging van de stroomtarieven zal van invloed zijn op de lagere klassen in de samenleving, en bedrijven zullen de verhoging doorberekenen in de winkelprijzen voor de consument. Ook wordt geconcludeerd dat geen enkele aanbeveling van het accountantsbedrijf Ernst & Young is doorgevoerd. 

Efficiency bij EBS

De verhoging van de tarieven zal volgens de Staatsraad niet leiden tot efficiëntie in de bedrijfsvoering van de EBS. Dat de jaarverslagen van de EBS na 2018 niet meer zijn goedgekeurd geeft de inefficiëntie aan bij het staatsenergiebedrijf.

Verder verwijst de Staatsraad naar een vorig jaar mei uitgebracht advies, waarin wordt voorgesteld dat de regering opnieuw in onderhandeling treedt met de SPCS (Staatsolie Power Company Suriname) om te komen tot een redelijk en juist tarief voor de opwekking en levering van elektriciteit door de SPCS aan EBS. Op basis daarvan moeten aangepaste stroomtarieven worden vastgesteld, rekening houdende met de stellige bevinding van Ernst & Young, dat de elektriciteitstarieven momenteel hoger liggen dan de werkelijke kostprijs en daardoor geen ruimte bestaat voor tariefsaanpassing, zo stelt de Staatsraad in zijn advies aan president Santokhi. 

De president kan het advies van de Staatsraad naast zich neerleggen en het staatsbesluit “doordrukken”. Dat zou niet de eerste keer zijn. Eerder is dat gebeurd in de kwestie van grondconversie en in de kwestie van uitgifte van een stuk perceel aan de ambassade van India.

SS

error: Kopiëren mag niet!