Meerderheid gelooft in paranormale fenomenen

In een recente webpeiling uitgevoerd door Dagblad Suriname, spreekt een meerderheid van de deelnemers zich uit voor het geloof in het paranormale. Uit de peiling blijkt dat 58% van de respondenten, goed voor 1084 stemmen, aangeeft te geloven in paranormale fenomenen. Daarentegen zegt 42%, wat neerkomt op 787 stemmen, dit niet te doen.

Paranormale fenomenen verwijzen naar ervaringen of gebeurtenissen die niet verklaard kunnen worden door de traditionele wetenschappelijke inzichten. Dit omvat zaken zoals helderziendheid, geestverschijningen en telepathie. 

De resultaten van deze peiling tonen aan dat een aanzienlijk deel van de bevolking openstaat voor het bestaan van dergelijke onverklaarbare verschijnselen, ondanks het scepticisme van de wetenschappelijke gemeenschap.

Let op: De resultaten van de peilingen op deze website zijn louter ter informatie en reflecteren de mening van de deelnemers. Ze zijn niet representatief voor de gehele bevolking en kunnen beïnvloed worden door externe factoren. Gebruik deze resultaten daarom met de nodige voorzichtigheid en neem ze niet als absolute waarheid.

error: Kopiëren mag niet!