Chinese winkeliers en veiligheid in Suriname

De recente toename van gewelddadige roofovervallen op winkeliers in Suriname, waarbij voornamelijk Chinese ondernemers het doelwit zijn, heeft de lokale gemeenschap opgeschrikt. Incidenten variëren van fysiek geweld en financiële schade tot tragische gevallen van dodelijke slachtoffers, en creëren een algeheel gevoel van onveiligheid. 

Ondanks oproepen tot betere bescherming en bestrijding van deze misdrijven vanuit de Chinese ambassade, betrokken verenigingen, en verschillende Chinese ondernemers zelf, blijven effectieve oplossingen uit. Gesprekken met ministers van Justitie en Politie, zowel huidige als voormalige, hebben tot nu toe weinig opgeleverd.

De huidige situatie dwingt Chinese winkeliers, die nu de meerderheid vormen binnen de retailmarkt in Suriname, tot het creëren van hun eigen veiligheidsplan. Tot op heden zijn daar geen concrete stappen in ondernomen. Een mogelijke strategie zou zijn het financieren van politie-eenheden, voertuigen, en camerasystemen voor specifieke regio’s op basis van het aantal aanwezige winkels. Dit zou volledig via de staat gereguleerd moeten worden, waarbij deze gespecialiseerde politie-eenheden expliciet worden toegewezen aan deze gebieden om te patrouilleren en te beschermen.

Het staat buiten kijf dat de Chinezen als belangrijkste belanghebbenden hierin een cruciale rol spelen, mogelijk met ondersteuning van de Chinese ambassade, om de veiligheid van hun ondernemingen en landgenoten te waarborgen zonder inmenging in het lokale justitiële beleid.

Met het vooruitzicht dat de criminaliteit in Suriname niet zal afnemen door toenemende armoede en een verslechtering van het onderwijssysteem, is actie geboden. Het is essentieel dat we gezamenlijk voorkomen dat Suriname een scenario tegemoet gaat dat vergelijkbaar is met de onveiligheid in andere regio’s. Daadkracht en samenwerking zijn nu meer dan ooit noodzakelijk om een veilige omgeving voor iedereen te creëren.

error: Kopiëren mag niet!