Medeplichtigheid aan Genocide in Gaza Ontbloot Moreel Verval en Inherente Wreedheid van het Westen

Een eerlijke blik op de geschiedenis van het Westen toont wie werkelijk verantwoordelijk is voor de ergste gruweldaden, onderdrukking en indoctrinatie in de geschiedenis.

De geschiedenis herhaalt zich met Europa opnieuw in de schijnwerpers in verband met gruweldaden of misdaden tegen de menselijkheid. Dezelfde landen die lafhartig de nazi’s steunden in hun plan om de Joodse bevolking van Europa uit te roeien, steunen nu de nakomelingen van de overlevenden van de Holocaust bij het uitroeien van het Palestijnse volk. Door dit te doen lijken ze hun historische medeplichtigheid aan een misdaad tegen de menselijkheid goed te maken door een andere misdaad tegen de menselijkheid te ondersteunen. In beide gevallen heeft het Westen, de zogenaamde arbiter van het regels-gebaseerde internationale systeem, bloed aan zijn handen.

Maar het verschil tussen toen en nu is enorm en van grote betekenis: tijdens de Tweede Wereldoorlog, die eigenlijk geen wereldoorlog maar een Europese oorlog was, waren de meeste mensen over de hele wereld onwetend over de ellende die de Joden trof. Nu kijkt de hele wereld echter via live televisie en sociale media naar de gruweldaden en misdaden tegen de menselijkheid die Israël, met de zegen, steun en hulp van de Verenigde Staten en Europa, begaat tegen het Palestijnse volk.

De verontwaardiging van miljoenen over de hele wereld, inclusief veel van hun eigen burgers, over de dubbele standaarden van het Westen, zijn stille medeplichtigheid in het licht van massale gruweldaden tegen weerloze Palestijnen en hun afwijzing van alle oproepen om een onmiddellijk staakt-het-vuren te eisen.

Meer dan drie weken zijn verstreken sinds Israël zijn moorddadige oorlog van collectieve bestraffing tegen de Palestijnen lanceerde, hen beroofde van water, voedsel, elektriciteit en internet, en geen enkele westerse leider heeft opgeroepen tot een staakt-het-vuren. Sterker nog, het Westen heeft niet alleen nagelaten om op te roepen tot een stopzetting van de vijandelijkheden, maar heeft ook twee ontwerp-resoluties van de VN-Veiligheidsraad gericht op het oproepen tot een humanitair bestand getorpedeerd. Voor het eerst in de moderne geschiedenis geeft de wereld zijn zegen aan de uitroeiing van een hele bevolking bij klaarlichte dag.

Als gevolg van de blanco cheque die het Westen Israël heeft gegeven om de Palestijnen te slachten, heeft de bezettende macht drie ernstige schendingen van het internationaal recht begaan: het doden en verminken van kinderen; het aanvallen van scholen of ziekenhuizen; en het ontkennen van humanitaire toegang tot kinderen. Deze misdaden behoren tot de zes ernstige schendingen van de mensenrechten die zijn geïdentificeerd en veroordeeld door Resolutie 1261, die de VN-Veiligheidsraad in 1999 aannam. Israël heeft alle bepalingen van het internationaal recht met betrekking tot gewapende conflicten geschonden.

In het licht van de medeplichtigheid van het Westen aan de massale gruweldaden die worden gepleegd tegen het Palestijnse volk, wijzen velen op zijn morele faillissement, benadrukkend dat het zijn legitimiteit heeft verloren om zichzelf voor te stellen als de bastion van universele waarden zoals democratie, mensenrechten, vrijheid, gelijkheid, gerechtigheid, enz.

Maar had het Westen ooit echt enige moraliteit of hoger grond? Is de blinde ondersteuning van Israëls genocidale oorlog tegen de Palestijnen echt schokkend of zelfs verrassend? Het bloedbad dat plaatsvindt in Gaza tegen de Palestijnen onder toezicht van de wereld zou ons noch moeten shockeren noch verrassen. Geweld, moreel relativisme en onverschilligheid voor het lijden en de vernietiging van degenen die als minderwaardig of niet menselijk genoeg worden beschouwd, zijn historisch gezien de pijlers van de westerse beschaving.

Samir Bennis is the co-founder and publisher of Morocco World News.

error: Kopiëren mag niet!