Grote doopdienst bij Christengemeente DIAN op Paaszondag met 180 dopelingen

Bij de Javaanse Christengemeente DIAN (lamp, licht) werd op Paaszondag een grote doopdienst gehouden, waarbij in totaal 180 personen werden gedoopt middels onderdompeling. Speciaal hiervoor was het zwembad van Krama’s Place te Tamanredjo gekozen. De dopelingen werden door groepen van gemeenteleiders in het zwembad gedoopt.

De grote doopdienst werd bijgewoond door DIAN Christengemeenteleden en familieleden van de dopelingen uit stad en de districten. Zowel de dienst in de plaatselijk hal als de doophandelingen in het zwembad voltrokken zich in een plechtige doch vrolijke sfeer, geheel indachtig het Paasgebeuren volgens het Christelijk geloof. 

De feestelijke doopsamenkomst te Tamanredjo oogde heel indrukwekkend, alleen al vanwege het grote aantal personen dat werd gedoopt. De logistieke organisatie was heel goed opgezet. Binnen een tijdsbestek van ruim een uur zijn alle 180 personen gedoopt. 

Bij de Christengemeente DIAN is het gebruik, zoals bij vele Christelijke gemeenten, om op Paaszondag personen die tot geloof zijn gekomen te dopen. Dit is voor Christelijke gemeenten een heel bijzondere gebeurtenis. 

Het verrijzen uit de dood van Jezus Christus dat met Pasen wordt herdacht, symboliseert de overwinning op de dood. Het dopen van personen die tot geloof zijn gekomen op Paaszondag geeft aan dat men een nieuw leven is begonnen; dat men voortaan door het leven gaat als een volgeling van Jezus Christus en het evangelie verkondigen.

De Christengemeente DIAN bestaat sinds 1977 in Suriname en verkondigt het evangelie vooral onder het Javaanse segment van de Surinaamse bevolking. DIAN heeft over het hele land meer dan 22 gemeenten.

SS

error: Kopiëren mag niet!