Paas-boodschap president Santokhi

“Tijdens Pasen staan we niet alleen stil bij de opstanding van Jezus Christus, maar ook bij de betekenis ervan voor ons leven vandaag de dag. Pasen is een tijd van vernieuwing, hoop en het overwinnen van tegenspoed.

Het herinnert ons eraan dat zelfs in de moeilijkste momenten van ons leven, er altijd hoop is op een nieuw begin. In Suriname worden we dagelijks geconfronteerd met tal van uitdagingen, maar net zoals Pasen ons herinnert aan de kracht van opstanding, biedt het ook een kans voor ons om samen te werken aan een betere toekomst.

Als samenleving kunnen we leren van de boodschap van Pasen door te streven naar harmonie, mededogen en solidariteit. We kunnen ons inzetten voor het oplossen van sociale problemen, het beschermen van het milieu en het creëren van gelijke kansen voor iedereen, ongeacht achtergrond of afkomst.

Laten we zoals Jezus heeft geleerd elkaar liefhebben, vergeven en ondersteunen.

Laten we deze Pasen benutten om te reflecteren op hoe we als individuen en als samenleving kunnen bijdragen aan een Suriname van vrede, rechtvaardigheid en welzijn voor iedereen.

Ik wens u allen een gezegend en vreugdevol Pasen toe.”

error: Kopiëren mag niet!