IRIS in brief aan president Santokhi: IRIS is ontstemd over misdragingen tijdens Phagwa-viering Onafhankelijkheidsplein

Op 25 maart j.l. heeft zich een evenement voorgedaan op het Onafhankelijkheidsplein, waarbij alle normen van goed fatsoen en goed gedrag overboord zijn gegooid. Het jammerlijke hierbij is dat dit evenement werd gekoppeld aan een religieuze hoogtijdag, Phagwa, die door een groot deel van onze bevolking wordt herdacht als de overwinning van het goede op het kwade. 

Daarnaast bevinden wij ons in een periode in Suriname waar het grootste deel van de bevolking op een of ander manier aan het vasten is en uitkijkt naar dagen waar wij de overwinning van het goede op het kwade kunnen vieren.

De IRIS wenst hierbij te benadrukken dat de manier waarop er is gefeest op het plein, op geen enkel moment een religieus karakter heeft gehad en betreurt het dat de naam van het religieuze feest Phagwa is misbruikt om het evenement te organiseren met het kennelijke doel daarmee volk aan te trekken. Wij komen niet aan de vrijheid van mensen, maar doen een ernstig beroep op de regering dat zulks zich nooit meer mag herhalen onder de noemer van een religieus feest.

Bovendien heeft het zich voorgedaan op het Onafhankelijkheidsplein, dat in onze natie symbool staat voor nationale eenheid, saamhorigheid en andere waarden die wij hoog achten. Wij verzoeken u dan ook om het plein niet meer voor dergelijke evenementen vrij te geven, zoals al eerder verzocht door de vereniging Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname in haar schrijven van 12 februari 2024.

Wij doen ten slotte een dringend beroep op u om toe te zien dat wanneer er vergunning wordt verleend voor evenementen die gekoppeld worden aan religieuze hoogtijdagen, de voorwaarden dan ook dienovereenkomstig zijn met de normen en waarden in het algemeen, maar in het bijzonder ook in overeenstemming zijn met de zeden en gewoonten van het land en van de desbetreffende denominatie.

Wij zijn ervan overtuigd dat u in het kader van het bevorderen van herstel van normen en waarden in ons land dan ook gehoor zult geven aan ons verzoek, maar zouden het zeer op prijs stellen als vanuit de regering, maar in het bijzonder de organisatie, een gepaste verontschuldiging naar de samenleving toegaat om het gebeurde op 25 maart 2024 in de meest scherpe bewoordingen af te keuren.

Met vriendelijke groeten,
De Interreligieuze Raad in Suriname
Prof. Dr. Robbert Bipat
Voorzitter
Het Rooms Katholieke Bisdom Paramaribo
De Vereniging Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname
De Vereniging Arya Diwaker
De Majlis Muslimien Suriname
De Surinaamse Islamitische Vereniging

error: Kopiëren mag niet!