Regering bezig met juristen in kwestie Stalweide, Nickerie

De regering is bezig met juristen om de kwestie van Stalweide in Nickerie goed aan te pakken. Stalweide moet terug in de boezem van de Staat, zodat veeboeren er hun runderen kunnen houden.

President Chandrikapersad Santokhi heeft de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV)  gevraagd om ook naar de rechter te stappen om te vorderen dat het door het ministerie van GBB (Grondbeleid en Bosbeheer) uitgegeven stuk perceel land van 198 hectare van de Stalweide weer onder het beheer van het ministerie komt. 

De Staweide is indertijd opgezet ten behoeve van boeren in Nickerie die naast het planten van rijst  ook vee houden. Het vee kan namelijk niet op de rijstvelden worden gehouden tussen de rijstaanplant. 

Bij de installatie van het nieuwe hoofd van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) zei de president desgevraagd tegenover de media dat de kwestie Stalweide hoog op de agenda staat van de regeringsvergadering van gisteren, woensdag.  Hij heeft onlangs een onderhoud gehad met GBB-minister Dinotha Vorswijk over deze kwestie. 

Hij toonde zich niet tevreden over de gang van zaken op het ministerie van GBB. Onder meer noemde hij het feitm dat GBB tijdens de behandeling van de rechtszaak tegen het ministerie over de intrekking van de uitgegeven grondhuurbeschikking aan Stichting Radjie Rijstindustrie, zijn advocaat niet heeft gestuurd naar de rechtszitting om de zaak voor haar te bepleiten. Dit wekt bevreemding. “Hoe wil je dan het besluit van de rechter beïnvloeden>”, vraagt de president zich af. 

De rechter heeft in het voordeel van Stichting Radjie Rijstindustrie van ondernemer Lekhram Radjie beslist. Die heeft ondertussen zijn beheersactiviteiten op het in grondhuur uitgegeven stuk land van de Stalweide opgepakt.

Veeboeren in Nickerie zijn woedend hierover en vragen Landbouw-minister Parmanand Sewdien dat het uitgegeven stuk perceel land weer onder beheer van het ministerie van LVV komt. Die benadrukt dat LVV eigenaar is van de Stalweide en dat hij de nodige juridische stappen zal ondernemen tegen de uitgifte van het stuk perceel land.  

SS

error: Kopiëren mag niet!