Holi-boodschap van De Nieuwe Leeuw

Het Holi-feest symboliseert de overwinning van het goede op het kwade, van licht op duisternis, van kennis op onwetendheid, van recht en waarheid op onrecht en onwaarheid. Wat betekent dit  voor ons land, Suriname? Het land dat wij allen van verschillende etnische origines, culturen en religieuze verscheidenheden samen bezitten, vredig in wonen en bereid zijn ons leven voor te geven .

 Helaas is vrede, harmonie, geluk en gezondheid in dit mooie land aan veel  beproevingen onderhevig  door onverstandig handelen, slecht bestuur en onbegrip voor de aspiraties van alle lagen in onze gemeenschap. Onwetendheid, onrechtvaardigheid en gebrek aan respect voor de wensen en noden van een ieder hebben helaas veel verwijdering, bitterheid, teleurstelling en verdriet gebracht. 

Laat daarom dit Holi-feest een moment van diepe bezinning en voornemen zijn om te strijden tegen het kwaad dat ons verdeelt, dat wij het goede van het kwade leren te onderscheiden en ons richten op rechtvaardigheid voor allen die deel uitmaken van dit prachtige, door God gegeven land, ons Suriname.

 Namens het bestuur van De Nieuwe Leeuw wens ik allen een Shubh Holi toe.

Ir.Dharmvir Karamechand Mungra

Vz DNL

error: Kopiëren mag niet!