Regering heeft besloten Mennonieten geen toestemming te verlenen voor agrarische activiteiten

Op grond van een uitgebracht advies van de ministers van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) en en Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), heeft de regering onlangs het besluit genomen om de Mennonieten geen toestemming te geven om hun economische activiteiten in Suriname uit te voeren. Deze mededeling deed minister Marciano Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu donderdag in het parlement tijdens de behandeling van de Milieu Raamwet. 

De Mennonieten hebben geen duidelijk plan gepresenteerd over het  voorgestelde agrarisch pilotproject dat 3 jaar zou duren en hoe het natraject daarvan eruit zal zien.  Daaruit zou moeten blijken hoeveel grond ze nodig hebben na de 3 jaar, hoewel het uitgangspunt wel was dat zij zelf op zoek zouden gaan naar grond. 

De ROM-minister zei. dat het wel van belang is dat er een studie moet worden verricht op basis van simulaties. Ook moet vooraf een milieu-effectenanalyse worden verricht voordat men een aanvang maakt met de uitvoering van de agrarische activiteiten. In de milieu-effectenanalyse moet de impact van ontbossing worden meegenomen op onder andere de biodiversiteit, landdegradatie en het water.

Hoewel de Mennonieten in andere landen bewezen hebben in staat te zijn de agrarische sector te ontwikkelen, de nodige financiële daadkracht bezitten, ervaren en deskundig zijn in met name het verbouwen van soja en maïs op grote schaal, staan ze aan de andere kant internationaal ook bekend vanwege de hoge mate van ontbossing die gepaard gaat met hun agrarische activiteiten. Het gaat om ontbossing in beschermde natuurgebieden en in gebieden van inheemsen.

In Peru bijvoorbeeld zijn zij verantwoordelijk voor 34 procent van de ontbossing in de periode januari 2022 tot en met augustus 2023. Binnen een jaar tijd hebben zij in Peru 2.426 hectare op ongecontroleerde wijze ontbost.

Dit beeld dat zich uit de analyse door het ministersteam van de Mennonieten is gaan vormen, heeft volgens Milieu-minister Dasai invloed op de geloofwaardigheid van Suriname als het gaat om de inspanningen bij het tegengaan van klimaatverandering door de uitstoot van CO-2 te reduceren. 

Suriname is volgens Dasai het enige land in de wereld dat in het kader van het REDD+programma de zogeheten Results Units heeft kunnen ontwikkelen met als doel het verhandelen van carbon credits. Het gaat niet alleen om de geloofwaardigheid van de reeds ontwikkelde, maar ook de toekomstige carbon credits activiteiten in het kader van het REDD+prgramma, aldus de Milieu-minister.   

SS   

error: Kopiëren mag niet!