DNA-lid Ramdien vraagt president Santokhi dringend padieboeren te hulp te schieten

Het Assembleelid Harriet Ramdien (VHP) uit het district Nickerie doet een dringend beroep op president Chandrikapersad Santokhi om de padieboeren te hulp te schieten door een goede richtprijs voor padieopkoop tot stand te brengen. 

De padieoogst in Nickerie is ondertussen volop aan de gang, maar padieboeren en de opkopers/rijstverwerkers hebben elkaar weer niet kunnen vinden voor wat betreft de padieopkoopprijs. Omdat boeren zelf niet over opslagfaciliteiten beschikken, zijn zij genoodzaakt hun afgeoogste padie aan de opkopers/rijstverwerkers af te leveren tegen een “open prijs”. Dat betekent dat de opkoopprijs nog afgesproken moet worden.

Op een lokaal tv-station in Nickerie richtte Harriet Ramdien in een boodschap zich rechtstreeks tot de president. Ze wijst erop dat dit seizoen boeren door de langdurig aanhoudende droogte genoodzaakt waren water te pompen om hun rijstvelden te kunnen bevloeien voor inzaai. Dit heeft ervoor gezorgd, dat hun kosten dit seizoen in vergelijking met voorgaande seizoenen veel hoger zijn geworden. 

Verhoogde kosten

Het Assembleelid zegt dat indien de boeren niet te hulp worden geschoten met een opkoopprijs die hun productiekosten dekt, velen van hen niet in staat zullen zijn het komend seizoen in te zaaien. Schulden die zij bij de banken hebben lopen zullen niet afbetaald kunnen worden en hun gezinnen zullen zij ook niet kunnen onderhouden. Duizenden gezinnen in Nickerie zijn voor wat betreft hun inkomen direct afhankelijk van de rijstbouw. Een nadelige opkoopprijs voor de boeren heeft ernstige economische en sociale gevolgen voor niet alleen de boeren en hun gezinnen, maar ook voor het hele district. 

Ramdien zegt dat padieboeren zorg dragen voor een stuk voedselzekerheid voor de bevolking.  

Volgens haar beschikt het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) over de nodige instrumenten om een kostprijscalculatie voor dit seizoen te maken. Op basis daarvan zou dan een richtprijs voor padieopkoop tot stand gebracht kunnen worden. Op dit moment verkeren boeren in grote onzekerheid. Onder de oppervlakte leeft er een zekere onrust.   

SS

error: Kopiëren mag niet!