Zeespiegelstijging teistert kust Saramacca, Commewijne en Marowijne 

De zeespiegelstijging heeft ernstige gevolgen. De kust langs Saramacca, Commewijne en Albina, in Marowijne, wordt behoorlijk geteisterd. Ook bij Weg naar Zee is de situatie kritiek. Dit heeft minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) aangeven tijdens een recent persmoment. Volgens hem speelt OW in door de dijklichamen op te hogen waar mogelijk. De dijklichamen moeten de kusten beschermen voor de komende maanden. 

Te Weg naar Zee is er echter geen ademruimte meer. De minister heeft deskundigen en de sector aan tafel geroepen om tot een tussentijdse en lange termijn oplossing te komen. “Ik ben in 2020 reeds begonnen met de internationale gemeenschap, want toen al was het duidelijk dat er meer bescherming nodig is. Het proces om te komen tot financiering loopt echter moeizaam. Maar men moet niet vergeten, dat sinds 2021 een bord voor overstromingsgevaar is geplaatst te Weg naar Zee. Dat is niet zomaar gedaan”, sprak de minister. 

Mangrove

“De hele kuststrook wordt beschermd door mangrove, die groeit constant aan. Maar, doordat de golfslag zo groot is, wordt de mangrove laag afgebroken. Door de hogere waterspiegel is de kans op groei van de mangroves klein. Er is een dijk aangelegd voor de tussentijd en dat is opgehoogd. Middels het aanbrengen van kwelders worden de golfslagen gebroken. Dat gaat door. Maar er moet een andere oplossing worden ingezet nu de zeespiegel veel hoger is dan aanvankelijk gedacht”, aldus minister Nurmohamed. 

Het was de bedoeling om een groot stuk van verloren kustgebied in het noorden van Paramaribo op een natuurlijke wijze te herstellen. De ‘trapping’ systemen zijn bedoeld om sediment achter te houden. Het project is in juli 2022 gestart.

Professor Sieuwnath Naipal van de Anton de Kom Universiteit van Suriname is de trekker van het project. Het project moet de oprukkende erosie minimaliseren op een natuurvriendelijke manier. Door klimaatverandering gaat de erosie in hoog tempo door. Het is volgens minister Nurmohamed duidelijk, dat er op langere termijn andere oplossingen noodzakelijk zullen zijn. 

error: Kopiëren mag niet!