OW: ‘Er is helemaal geen dambreuk aan Brantimakaweg’

Het ministerie van Openbare Werken (OW) spreekt meldingen op social media over een vermoedelijke dambreuk aan de Brantimakaweg te Weg naar Zee tegen.

Na inspectie door een technisch team blijkt de dam stabiel te zijn, ondanks dat water op enkele percelen is opgezwollen door het ontbreken van een kleidam bij twee locaties. Dit resulteerde in wateroverlast op drie plaatsen langs de Brantimakkaweg, waarbij de weg deels is afgespoeld. Het water heeft zich niet uitgespreid over landbouwpercelen maar is afgevoerd via watergangen.

Als preventieve maatregelen tegen overstromingen heeft het ministerie in het verleden palen langs de kustlijn ingedrukt en dijken opgeworpen, die nog steeds worden onderhouden om erosie en de stijgende zeespiegel tegen te gaan. Ondanks deze inspanningen, blijft het behouden van de dijkstabiliteit een uitdaging vanwege de toenemende zeespiegel.

Het ministerie informeert buurtbewoners over de hoge waterstanden die verwacht worden en werkt continu aan het behoud van de kleidijk.

Er zijn plannen voor het bespreken van acute oplossingen voor Weg naar Zee en het zoeken naar internationale financiering voor een duurzamere constructie om de buurt beter te beschermen.

error: Kopiëren mag niet!