Rijstsector lijdt onder klimaatverandering

De huidige situatie in de rijstsector, waarbij boeren steeds meer kampen met verhoogde productiekosten en lage oogstopbrengsten, is volgens het VHP-Assembleelid Harriet Ramdien, uit het rijstdistrict Nickerie, een voorbeeld van de economische effecten van klimaatverandering op de landbouw. Ook de economische effecten in de veeteelt en visserij worden steeds meer manifest. Ramdien sprak dinsdag in het parlement tijdens de behandeling van de Milieu Raamwet.

Als gevolg van de klimaatverandering is sprake van steeds langere perioden van droogte. Door watergebrek moeten rijstboeren water pompen. Dat gaat gepaard met hoge brandstofkosten. Mede vanwege de weersomstandigheden brengt het onderhoud van de aanplant, waaronder de bemesting en de bestrijding van ziekten en plagen, ook meer kosten met zich mee. 

De productiekosten van de boer nemen toe. De lage oogstopbrengsten per hectare die mede het gevolg zijn van klimatologische omstandigheden, wegen niet meer op tegen de hoge productiekosten. Voor de boer wordt het planten van padie niet meer rendabel. De sociaal-economische gevolgen van klimaatverandering mogen niet onderschat worden. Tussen de 10.000 en 15.000 personen in Nickerie zijn direct afhankelijk van de rijstsector. Nog een aantal duizenden zijn indirect economisch van de sector afhankelijk. Rijstboeren zorgen ook voor een stuk voedselzekerheid van de bevolking. 

Harriet Ramdien pleit daarom ervoor dat de overheid de boeren ondersteunt.

Haar Assemblee-collega Ebu Jones (NDP) wees ook op de negatieve milieueffecten op het Bigi Pan gebied. Het Big Pan zwampgebied ligt al enige tijd voor 90 procent droog. De visserij waar enkele tientallen gezinnen van afhankelijk zijn, ligt nagenoeg helemaal stil. De zwampvissers hebben hierdoor geen inkomsten. 

SS

error: Kopiëren mag niet!