Oproep aan beleidsmakers en volksvertegenwoordigers 

Met deze dringende herinnering wil ik uw aandacht vestigen op de cruciale verantwoordelijkheid die u draagt ten opzichte van de burgers van Suriname. Het lijkt erop dat de essentiële taken die u als verantwoordelijken van het land  op u heeft genomen, uit het oog worden verloren.

Conform de Grondwet van Suriname is de zorg van de Staat gericht op de bestaanszekerheid van de gehele bevolking. Het is van vitaal belang dat de sociale doelstellingen van de staat zich richten op het waarborgen van welzijn, welvaart en sociale rechtvaardigheid voor de gehele samenleving. In het streven naar “njang monie” projecten, zoals bruggen en overheidsgebouwen, lijkt de menselijke factor te worden vergeten.

De volksvertegenwoordiging is een politiek lichaam dat het volk moet vertegenwoordigen en haar wetgevende functie serieus moet vervullen. Daarnaast dient het sturing te geven aan het overheidsbeleid en de regering te controleren op haar beleid.

Het is verontrustend dat sommige senioren zich genoodzaakt voelen tot bedelacties en dat kinderen naar school gaan zonder ontbijt of een stevige maaltijd. Beleidsmakers, zonder gezonde burgers is er geen duurzame ontwikkeling mogelijk. 

Ik doe een dringend beroep op u allen om de Grondwet te raadplegen en u te richten op de taken die voortkomen uit uw verantwoordelijkheid voor de staat en haar burgers. Verander de focus en herinner u de kern van uw plicht jegens het Surinaamse volk.

Volksvertegenwoordigers, u heeft de verantwoordelijkheid over ons als burgers! Pak deze verantwoordelijkheid op, ga op onderzoek uit, communiceer met uw burgers en kom op voor onze rechten zoals vastgelegd in de grondwet. De roep om activisme geeft aan dat u als volksvertegenwoordigers tekortschiet in uw taak.

Hoogachtend,

Joan Meriam Nibte

Ondervoorzitter Partij voor Recht en Ontwikkeling.

error: Kopiëren mag niet!