Toerisme draagt bij aan bescherming zeeschildpadden

Legseizoen zeeschildpadden begonnen en al 7.000 krapé eieren onderschept

De legstranden in Suriname waar de krapé (groene zeeschildpad), aitkanti (lederzeeschildpad) en warana (dwergschildpad of olive ridley) hun eieren leggen zijn van internationaal belang voor het behoud van de zeeschildpadden. Zeeschildpadden zijn een bedreigde diersoort en wettelijk beschermd. Bedreigingen in Suriname zijn onder andere stroperij van eieren en visnetten in de zee. Sommige bevolkingsgroepen beschouwen de eieren nog steeds als delicatesse en zijn bereid daar fors geld voor te betalen. Op het rapen van eieren staat een straf die kan oplopen van een geldboete tot een gevangenisstraf van twee jaar.

Nog afgelopen week werden 7.000 krapé eieren door de Militaire Politie onderschept tijdens controle te Stolkertsijver. De eieren waren verdeeld over 15 zakken. De eieren werden door leden van de dienst ‘s Lands Bosbeheer in het bijzijn van een lid van de Militaire Politie vernietigd. 

Lichtvervuiling risico voor zeeschildpadden

Het legseizoen van de zeeschildpadden duurt van februari tot eind juni.

Een steeds groter wordende bedreiging – naast het stropen van de eieren en visnetten in zee waarin ze verstrikt kunnen raken – waarvan de impact niet overal bekend is, is lichtvervuiling. De jonge zeeschildpadden komen meestal ’s nachts uit hun ei, waarna ze naar de zee kruipen. Vroeger dacht men dat ze zich afkeren tegen het donkere land maar tegenwoordig is bekend dat ze zich juist aangetrokken voelen door de door de hemel verlichte zee. Als de kust verlicht is raken ze echter in de war, waarna ze het land op kruipen. Hier maken ze geen schijn van kans en vele juvenielen vinden zo vroegtijdig de dood. Toeristen die met speciale tours legstranden bezoeken kunnen ook voor overlast zorgen, door ‘s avonds in het donker met zaklantaarns te schijnen in de richting van nestelende zeeschildpadden.

Vormen toeristische trips naar legstranden bedreiging?

Diverse lokale reisorganisaties hebben in hun pakket toeristische trips naar de legstranden te Braamspunt en Galibi zitten. Maar, vormen die geen bedreiging voor de zeeschildpadden? De redactie van Dagblad Suriname vroeg dit aan Monique Pool van het Green Heritage Fund Suriname en aan Conservation International Suriname (CI-S).

Beschermen zeeschildpadden genereert inkomen

Volgens Monique Pool heeft Suriname al sinds de jaren ‘70 zeeschildpaddentoerisme. “Er waren zelfs speciale programma’s waarbij vrijwilligers uit het buitenland kwamen helpen om zeeschildpadden te beschermen. Hierdoor werd er ook een inkomen gegenereerd om de bescherming aan te kunnen pakken. Internationaal wordt benadrukt dat natuurtoerisme, waaronder zeeschildpaddentoerisme, kan bijdragen aan het vergroten van het bewustzijn over het belang van de natuur. 

Door middel van zeeschildpaddentoerisme worden mensen in staat gesteld om deze prachtige dieren van dichtbij te ervaren. En ze worden ook ingelicht over de gevaren  en bedreigingen waaraan de dieren zijn blootgesteld”, aldus Pool.

Training gidsen

Ze benadrukt wel, dat het essentieel is, dat het toerisme op een milieuvriendelijke manier gebeurt, “waarbij zowel de veiligheid van de dieren als die van de bezoekers wordt gewaarborgd”. “Daarom is het van groot belang dat gidsen worden getraind in het omgaan met zeeschildpadden, bekend zijn met onder andere de strandregels. Momenteel ontvangen getrainde gidsen een pasje van de afdeling Natuurbeheer van ‘s Lands Bosbeheer, waarmee ze dit kunnen aantonen. Er is jaarlijks een training voor de gidsen waarbij zij hun pasje kunnen verlengen. Dit is iets waarop toeristen kunnen letten bij het boeken van een tour. Verder is het cruciaal dat er jachtopzieners aanwezig zijn om toezicht te houden op het gebeuren en indien nodig in te grijpen.”

Tot slot maakt Monique Pool de niet onbelangrijke opmerking, dat wanneer alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen, “toerisme een bijdrage kan leveren aan de bescherming van deze inmiddels bedreigde dieren”.

“Inkomsten wildlife toerisme naar lokale mensen”

Ook Conservation International Suriname laat weten niet tegen tours naar de legstranden te zijn, “want wildlife toerisme is erg belangrijk en populair en een groot deel van de toeristen komt naar Suriname voor de natuur”. “Om schildpadden van dichtbij te zien eieren leggen is een ervaring die je nooit gaat vergeten. Wildlife toerisme levert veel geld op voor een land, echter het is van essentieel belang dat de inkomsten voor een groot deel ook echt naar de lokale mensen gaat die rond de gebieden leven waar de tours naartoe gaan. De belangrijkste reden hiervoor is dat de locals dan ook gaan zorgen, vechten, dat de dieren en de nesten en het ecosysteem beschermd en schoon blijven en dat de tours op een zo min mogelijke invasieve manier uitgevoerd worden voor de dieren. Hier zijn talloze voorbeelden van over de wereld”, aldus een woordvoerster van CI-S.

CI-S benadrukt, dat toeristische trips semi georganiseerd, gereguleerd, moeten gebeuren “want hier gaat het vaak mis”. “Allerlei mensen die ook geld zien en zonder enige kennis van de regels en respect voor de dieren de tours uitvoeren, omdat sommige toeristen nou eenmaal geen respect voor of begrip hebben voor de negatieve impact dat hun gedrag heeft op de dieren en alleen maar gaan voor een selfie met een leggende schildpad, met wit licht en flitsen bijschijnen en soms zelfs op zo’n schildpad gaan zitten. Dit gebeurt als er geen vorm van regulering is.” 

De organisatie is er voorstander van, dat iedere gids en iedere bootsman die naar de stranden gaan met toeristen, “een training moeten krijgen om deze tour op de juiste en minst invasieve manier uit te voeren, en zouden deze personen een badge of een certificaat moeten ontvangen die zij altijd bij zich moeten dragen als ze een tour doen naar deze stranden”. 

“Kortom, CI-S is een grote voorstander van wildlife toerisme, mits de lokale gemeenschappen de meeste benefits ervan krijgen, mits de gidsen getraind zijn, en de  tours diervriendelijk worden uitgevoerd, en er enige vorm van regulatie is om wangedrag en illegale praktijken te voorkomen, beperken, en te melden bij Natuurbeheer of de politie.”

“Wildlife toerisme effectieve inkomstenbrom voor bestrijden wildlife trade”

Conservation International Suriname stelt, dat wildlife toerisme in veel gevallen de enige echte effectieve alternatieve inkomstenbron voor het bestrijden, stoppen, van wildlife trade of het nou voor de pet trade is of voor consumptie. “Wildlife toerisme heeft als een van de weinige alternatieven de potentie om meer geld op te leveren dan wat de dieren opbrengen in de handel. En helaas is geld echt meestal de enige motivatie. Er moet minstens net zo’n lucratieve activiteit tegenover staan willen mensen hiermee stoppen. En wildlife toerisme levert op de lange termijn vele malen meer geld op dan eenmalig vangen, doden en verkopen van in het wild gevangen dieren.” 

PK

error: Kopiëren mag niet!