Padieboeren Nickerie voeren korte protestactie bij Henarbrug om padieprijs

Een aantal kleine padieboeren in Nickerie heeft vrijdagmorgen zich op de openbare weg nabij de Henarbrug verzameld voor een korte protestactie waarbij zij dringende aandacht vroegen van de regering voor de padieopkoopprijs. Padieboeren in Nickerie verkeren in grote onzekerheid. Terwijl de padieoogst al op enkele plekken is begonnen en over een week of twee volop zal plaatsvinden, weten ze nog steeds niet hoeveel ze voor hun padie zullen krijgen van de opkopers en pelmolenaars. 

De nu geoogste padie wordt tegen een “open prijs” aan de opkopers en pelmolenaars geleverd. Ze zijn genoodzaakt hun geoogste padie af te leveren omdat zij zelf niet over opslag- en droogfaciliteiten beschikken. 

De protestactie van de boeren verliep vreedzaam en zonder enige opstoot. De politie was met voldoende manschappen ter plekke aanwezig om ervoor te zorgen dat de Henarbrug niet bezet werd. 

Wil gesprek met LVV-minister

Districtscommissaris Senrita Gobardhan die zich met de protesterende boeren verstond, heeft door haar tactisch optreden de ontevreden boeren zover kunnen krijgen zich niet langer op de openbare weg op te houden. Het doorgaand verkeer op de weg naar en van de Henarbrug ondervond minimaal hinder van de protesterende padieboeren. “Over 10 dagen wanneer er geen duidelijkheid komt over de padieopkoopprijs, gaan wij ons op de brug begeven”, zei een ontevreden padieboer tot districtscommissaris Gobardhan. 

De boeren willen spoedig een gesprek met minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) over de padieopkoopprijs. De districtscommissaris zegde toe het verzoek van de boeren gelijk te zullen doorgeleiden naar de minister. 

Aan de boeren deed zij het dringend beroep zich van handelingen te onthouden die de openbare orde en rust in het district verstoren. Ze zegt ervan bewust te zijn dat padieboeren bij de afgelopen inzaai met vele problemen te kampen hebben gehad, waaronder het tekort aan water. 

Boeren hebben daardoor water moeten oppompen naar hun rijstarealen. Dat heeft extra brandstofkosten met zich meegebracht. De kosten van inputs zijn ook flink gestegen. 

De padieboeren zeggen dat de opkoopprijs van padie tussen de SRD 1.000 en SRD 1.250 per baal van 79 kilogram moet komen te liggen. Met minder zeggen ze geen genoegen te zullen nemen. Ze zeggen dat binnen 10 dagen er duidelijkheid moet komen over de hoogte van de padieopkoopprijs. Tegen die tijd zal de oogst van padie dan volop plaatsvinden.

SS

error: Kopiëren mag niet!