Suriname uit de top 10 van hoogste inflatie projecties in de wereld

Suriname zal naar verwachting een jaarlijkse inflatie van 20% hebben in 2024. Dit brengt het uit de top 10 van de wereld. Volgens een lijst van ‘visualcapitalist’ gebaseerd op voorspellingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komt Suriname net buiten de top 10 op plek 11. Hoewel de inflatie lijkt af te nemen, blijft het risico bestaan ​​van een tweede golf van prijsdruk in de wereld. In 2024 zal de mondiale inflatie naar verwachting dalen tot 5,8%, vergeleken met een geschat jaargemiddelde van 6,8% in 2023. 

Verwacht wordt dat een krapper monetair beleid en dalende energieprijzen de prijsdruk zullen verminderen. Opmerkelijk is dat er inflatieprojecties voor 190 landen zijn meegenomen waarbij Suriname heel hoog op de lijst voorkomt. Voor Venezuela, met de grootste oliereserves ter wereld, wordt verwacht dat de inflatie de 230% zal bereiken. Het hoogste in totaal voor de wereld. In Europa wordt verwacht dat de inflatie in de geavanceerde economieën gemiddeld 3,3% zal bedragen.

Inflatie 

Inflatie verwijst naar de stijging van prijzen voor goederen en diensten in een economie gedurende een bepaalde periode. Dit resulteert in een afname van de koopkracht van het geld. Inflatie betekent dat je met dezelfde hoeveelheid geld minder kunt kopen dan voorheen. Inflatie wordt vaak uitgedrukt als een jaarlijks percentage en wordt gemeten met behulp van verschillende indexen, zoals de consumentenprijsindex (CPI) door onder andere het Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS, in Suriname.

Een zekere mate van inflatie wordt over het algemeen als normaal beschouwd in een gezonde economie. Hoge inflatie echter zoals in Suriname in de afgelopen jaren is problematisch, omdat het de koopkracht van het geld aantast en spaarders nadelig beïnvloedt. Het streven is meestal naar een matige en stabiele inflatie.

Onder de projecties

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning gaf eerder aan ervan overtuigd te zijn, dat in 2024 de inflatie flink zal dalen en onder de 20% zal komen te liggen. “Alle indicaties wijzen op betere prestaties die gemaakt worden. De inflatie lag in 2023 lager dan wat wij voorspeld hebben. Het was ook lager dan de IMF-projectie en dus onder de 40%. Dit geeft aan dat wij beter presteren dan wat de IMF projecteert. Het geeft ook aan dat onze eigen projecties beter moeten”, aldus de minister.

Volgens hem waren de eerste projecties van het IMF voor 2024, dat de inflatie in de orde van grootte van 20% zal liggen. Maar, die zijn inmiddels bijgesteld naar 17-14%. Volgens de bewindsman wijzen de berekeningen van de Surinaamse instituten waaronder het Bureau voor de Staatsschuld, het Algemeen Bureau voor de Statistiek en het Planbureau erop, dat de inflatie lager zal zijn. 

error: Kopiëren mag niet!