Jogi vraagt regering duidelijkheid te brengen in padieprijs

Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) vraagt de regering spoedig duidelijkheid te brengen in de opkoopprijs van padie. De oogst van padie is op enkele plekken in Nickerie al begonnen. Over een week of twee zal er volop worden geoogst. 

Nog steeds is niet duidelijk wat de prijs gaat zijn die boeren voor hun padie zullen krijgen van de pelmolenaars. Van de regering verwacht Jogi het daarheen te leiden dat er een goede prijs tot stand komt. Hij vraagt president Santokhi zich persoonlijk met deze zaak te bemoeien. 

Veel geloof in de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft het Assembleelid niet. Ondanks de goede banden die de minister heeft met pelmolenaars c.q. opkopers, is het hem in het recente verleden toch niet gelukt een goede opkoopprijs voor de boeren te bewerkstelligen. Boeren zijn overgeleverd aan de pelmolenaars.

Jogi heeft recentelijk in het parlement herhaalde malen het ministerie van LVV opgeroepen een kostprijscalculatie te maken voor padie. Mede op basis daarvan zou de opkoopprijs van padie tot stand moeten komen. De gevraagde kostprijsberekening is niet gekomen. Nu staat de padieoogst voor de deur, en padieboeren weten nog steeds niet hoeveel ze voor hun oogst zullen krijgen. 

Rond SRD 12.000 per hectare

Volgens Jogi zou de kostprijs van padie, vanaf de inzaai, het onderhoud van de aanplant tot aan de oogst, dit seizoen al rond de SRD 12.000 per hectare moeten liggen. Boeren hebben dit seizoen vanwege de ernstige watertekorten  water moeten oppompen naar hun rijstarealen, hetgeen veel brandstofkosten met zich heeft meegebracht.

Jogi vindt dat boeren ook dit seizoen onder moeilijke omstandigheden hebben ingezaaid en hun aanplant moeten onderhouden. Ze verdienen alle ondersteuning van de regering.

De rijstsector is vele jaren geleden geliberaliseerd. Dit betekent dat de overheid geen rol meer heeft bij de totstandkoming van de padieopkoopprijs. Het vorige seizoen, toen er zoals elke keer weer boeren klaagden over de lage opkoopprijs die pelmolenaars betaalden, heeft president Santokhi geintervenieerd. Die interventie resulteerde erin dat de Vereniging van Rijstverwerkers en Exporteurs (VRE) akkoord ging met een minimum opkoopprijs van SRD 850 per baal van 79 kilogram. Niet lang daarna beklaagde de VRE zich erover dat de kwaliteit van de padieoogst zeer slechts was. Het pelrendement was naar zijn zeggen erg laag. De opkoopprijs is toen verlaagd naar SRD 750. 

In de praktijk kregen de boeren echter gemiddeld SRD 650 uitbetaald. 

Met de overheid zou zijn afgesproken dat die zou inkomen met het verschil van SRD 100. Daar is tot op heden niets meer over gezegd. Kleine boeren zijn wel tegemoetgekomen met 1 zak NPK kunstmest per hectare tot een maximum van 30 hectare. Volgens boeren is deze tegemoetkoming een afspraak uit het seizoen daarvoor, toen boeren enorme schade hebben geleden als gevolg van een rattenplaag.

Uit kringen van pelmolenaars c.q opkopers wordt vernomen dat de opkoopprijs die zij boeren bieden, in belangrijke mate afhankelijk is van de exportprijs. Op zijn beurt is de exportprijs afhankelijk van de kwaliteit van de rijst. Indien de kwaliteit van de padie slecht is, heeft dat zondermeer ook invloed op de padieopkoopprijs. 

De kostprijsberekening van de padieboer is niet het enige richtsnoer ter bepaling van de padieopkooprijs, zo wordt met nadruk daarop gewezen.   

SS

error: Kopiëren mag niet!