7.000 krapé eieren onderschept door Militaire Politie tijdens controle te Stolkertsijver

Leden van de Dienst ’s Lands Bosbeheer hebben woensdag 6 maart 7.000 krapé eieren vernietigd die door de Militaire Politie in beslag genomen en overhandigd waren aan de Dienst ’s Lands Bosbeheer ter vernietiging. 

Eén man is aangehouden door de Militaire Politie, na te zijn overgedragen door het Korps Politie Suriname. Tijdens controle te Stolkertsijver werd geconstateerd dat de man 7.000 krapé eieren in zijn bezit had verdeeld over 15 zakken. De eieren zijn door leden van de dienst in het bijzijn van een lid van de Militaire Politie vernietigd. 

De dienst benadrukt dat zeeschildpadden en de eieren ervan conform Jachtwet 1954 beschermd zijn. 

• Het is verboden beschermde dieren te vangen, te doden, pogen te vangen, pogen te doden, onder zich te hebben, dood of levend ten verkoop of ter aflevering voorhanden te hebben, te koop aan te bieden, te verkopen, te kopen, te verhandelen, ten geschenke te geven, af te leveren, te vervoeren, in te voeren of uit te voeren. 

• Voor de eieren geldt dat het verboden is eieren uit te halen, te vernielen, onder zich te hebben, ten verkoop of ter aflevering voorhanden te hebben, te koop aan te bieden, te verkopen, te kopen, te verhandelen, ten geschenke te geven, af te leveren of te vervoeren, nesten opzettelijk te verstoren, te vernielen of weg te nemen.

Bedreigde diersoort

Krapé is de lokale Surinaamse naam voor de soepschildpad of groene zeeschildpad (Chelonia mydas). Het is een bedreigde diersoort. Er zijn verschillende bedreigingen, zowel van natuurlijke als menselijke aard. Door de vele natuurlijke vijanden die het grootste deel van de eieren en de juvenielen opeten is het aantal schildpadden dat volwassen wordt door natuurlijke omstandigheden al klein.

Door de menselijke invloed worden vooral de volwassen exemplaren gedood zodat het aantal eierleggende exemplaren kleiner wordt. Andere bedreigingen door de mens zijn de vervuiling van de neststranden en het leefgebied met olie, drijvend afval en achtergelaten visnetten waar de schildpad in verstrikt kan raken en vervolgens verdrinkt. Daarnaast wordt de habitat wereldwijd vernietigd of aangetast. 

Lichtvervuiling en toeristen

Een steeds groter wordende bedreiging waarvan de impact niet overal bekend is, is lichtvervuiling. De jonge zeeschildpadden komen meestal ’s nachts uit hun ei, waarna ze naar de zee kruipen. Vroeger dacht men dat ze zich afkeren tegen het donkere land maar tegenwoordig is bekend dat ze zich juist aangetrokken voelen door de door de hemel verlichte zee.

Als de kust verlicht is raken ze echter in de war waarna ze het land op kruipen. Hier maken ze geen schijn van kans en vele juvenielen vinden zo vroegtijdig de dood. Toeristen die met speciale tours legstranden bezoeken zorgen ook voor overlast, door ‘s avonds in het donker met zaklantaarns te schijnen in de richting van nestelende zeeschildpadden.

LBB/PK

error: Kopiëren mag niet!