Politiek geld stroomt vrijuit

Met nog 14 maanden te gaan tot de verkiezingen van 2025, is duidelijk merkbaar dat politieke partijen zich opmaken voor een politieke strijd, waarbij naar verwachting miljoenen zullen worden geïnvesteerd in politieke campagnes. De bron van deze geldstromen blijft echter een vraagteken: is het eerlijk verdiend geld, zwart geld of zelfs drugsgeld?

Deze onduidelijkheid wekt geen vertrouwen, gezien veel van deze gelden als ‘onverklaarbaar’ bestempeld kunnen worden en gemakshalve onder de noemer ‘sponsoring’ worden geplaatst. De financiële verslagen van partijen, die dikwijls slechts enkele SRD’s bevatten, bieden geen transparantie. Het ontbreken van een wet die het melden van de bron van deze gelden verplicht, laat veel ruimte voor speculaties en zorgen over de integriteit van de financiering van politieke campagnes.

Hoe vaak beloven alle partijen transparantie, en toch heeft tot op heden niemand daden bij het woord gevoegd. Deze gang van zaken voedt de scepsis en cynisme onder de burgers. Het is een publiek geheim dat de komende verkiezing naar verwachting 60% meer zal kosten dan die van 2020, mede vanwege inflatie en devaluatie. Dit financiële speelveld zet kleinere partijen buitenspel, die niet kunnen opboksen tegen het financiële geweld van de grotere spelers. Het adagium ‘niemand investeert graag in verliezende paarden’ lijkt meer dan ooit van toepassing.

Sponsoren verwachten uiteraard iets terug voor hun investering in de winnende partij, wat de vraag oproept naar de integriteit van politieke beslissingen en beleidsvorming na de verkiezingen. 

In een tijdperk waarin social media worden geplaagd door fake nieuws en nepaccounts, lijkt de betrouwbaarheid ervan als campagnemiddel twijfelachtig. Daarom zullen partijen zich vermoedelijk richten op conventionele media zoals kranten, radio en televisie – een strategie die aanzienlijke financiële investeringen vereist.

Deze situatie schetst een somber beeld van de politieke campagnevoering in Suriname, waarbij geld de doorslag lijkt te geven, ten koste van de democratische waarden van eerlijkheid, transparantie en gelijke kansen. Het is hoog tijd dat er serieuze stappen worden ondernomen om het politieke financieren te hervormen en te reguleren, zodat de stem van elke burger, en niet het geld, de verkiezingsuitslag bepaalt.

error: Kopiëren mag niet!