Padieoogst op enkele plekken in Nickerie begonnen, kwaliteit slecht

Bij padiearealen in Nickerie waar dit seizoen vroeg was ingezaaid, is dezer dagen begonnen met de oogst van rijpe padie. De kwaliteit van de geoogste padie blijkt voorlopig teleurstellend van mindere kwaliteit te zijn. Er is sprake van veel foose. Dat is het verschijnsel waarbij de padiekorrel met lucht is gevuld, in plaats van met rijst. De padiekorrels hebben tijdens de bloei zich niet optimaal kunnen ontwikkelen. Dit komt volgens boeren door de erg ongunstige omstandigheden waaronder er dit seizoen padie is ingezaaid en geteeld. 

Ernstige watertekorten

De afgelopen padieinzaai, die in de eerste week van november vorig jaar begon, kampte met ernstige watertekorten. Dit had te maken met de gebrekkige aanvoer van irrigatiewater vanuit Wakay, doordat het pompgemaal daar zeer gebrekkig functioneerde. De padieinzaai ondervond daardoor ernstige stagnaties. 

Er werd laat ingezaaid en waar al was ingezaaid en bemest moest worden was de beschikbaarheid van voldoende water niet optimaal. Pas heel laat in december begon de aanvoer van irrigatiewater te verbeteren. Dit maakte dat vele boeren nog ver buiten het inzaaikalender nog hebben kunnen inzaaien. 

Ziekten en plagen

Normaal gesproken loopt de inzaaikalender die door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) wordt vastgesteld van 1 november tot 31 december. Deze keer werd die echter tot medio januari verlengd. Inzaaien van padie buiten de vastgestelde kalender brengt het risico van ziekten en plagen met zich mee. Dat is nu ook gebleken. Boeren waarvan hun aanplant nu in de fase bevindt van de eerste bemesting of in de bloeifase zijn, hebben veel last van de zogeheten “ghandi” vliegen.

Ook de biebiet vlieg teistert de padieaanplant. Boeren moeten om de drie dagen met bestrijdingsmiddelen spuiten. Dit alles brengt extra kosten met zich mee voor boeren. Bij de inzaai hadden zij al veel kosten voor brandstof moeten betalen, om water in hun rijstarealen op te pompen.

Lang seizoen

Vanwege het drama rond de aanvoer van irrigatiewater vanuit Wakay gedurende bijna de hele inzaaiperiode, is de situatie in de verschillende rijstpolders in Nickerie zo, dat er padieaanplanten zijn die oogstrijp zijn, aanplanten die in volle bloei staan en aanplanten die over enkele weken afgeoogst moeten worden. 

Ook zijn er aanplanten die nog in de fase zijn van de eerste bemesting. Er zijn zelfs boeren die vorige week nog zijn begonnen met de inzaai. Deze heel late inzaai brengt enorme risico’s van ziekten en plagen met zich mee. Boeren zeggen het risico te wagen, omdat ze schulden bij de banken hebben lopen die ze moeten terugbetalen. Alsnog toch inzaaien is voor hen de laatste optie om een deel van die schulden te kunnen aflossen. Op een voorziening zijdens de overheid om lopende schulden te kunnen betalen hoeven zij niet te rekenen.

Kwaliteit

Boeren hopen niet dat slechte kwaliteit van de tot nu toe afgeoogste padie een voorteken is van hoe de kwaliteit zal zijn van de nog te oogsten padie de komende weken. Een slechte kwaliteit van de oogst betekent minder inkomsten voor de boer, die al met hoge productiekosten opgescheept zit. 

Het vorige seizoen was er ook al sprake van een slechte kwaliteit van de oogst. Daardoor hebben boeren een heel lage prijs gekregen voor hun padie.

Normaal wordt in de maanden maart en april geoogst. Deze keer zal tot ver in mei nog geoogst worden. Vanaf inzaai tot oogst van padie ligt een periode van circa 120 dagen.

SS

error: Kopiëren mag niet!