Edgar Sampie benadrukt rol vicepresident in Pan-American zaak

Tijdens de onrustige indiening van een petitie vrijdag rondom de Pan-American zaak, was Edgar Sampie, Assembleelid van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP), aanwezig om zijn steun te uiten voor een grondig onderzoek naar de zaak.

Hij gaf aan dat Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP en vicepresident, niet aanwezig was tijdens de raadsvergadering waar het document ter goedkeuring werd voorgesteld.

Volgens Sampie had Brunswijk, ondanks zijn afwezigheid, meerdere malen de onderliggende documenten opgevraagd ter onderbouwing van de zaak. Echter, wat Sampie mogelijk over het hoofd ziet, is dat tijdens een regeringsraad alle ministers, inclusief die van de ABOP, rechtsgeldige besluiten mogen nemen. De ministers van de ABOP hebben niet geprotesteerd tegen de besluitvorming, wat zij wel hadden kunnen doen.

Sampie uitte verder dat hij het als zijn plicht voelde om aanwezig te zijn bij de actie, gezien het belang van het thema voor de Surinaamse samenleving. Hij benadrukte zijn standpunt tijdens een live podcast, waarin hij aangaf, dat alle informatie over de zaak naar hem gemaild was, en dat snelle openbaarheid en transparantie van het Openbaar Ministerie vereist is.

De ABOP-politicus onderstreepte dat de vicepresident niet bang is om standpunten in te nemen en dat hij, Sampie, ook niet bang is om de strijd aan te gaan voor gerechtigheid en transparantie in zaken als deze, die raken aan de integriteit van de Surinaamse regering en haar functionarissen.

error: Kopiëren mag niet!