25 februari 1980: Een dag van diepe verdeeldheid onder Surinamers

Op 25 februari herdenkt Suriname een dag die in het collectieve geheugen gegrift staat: de coup van 1980, die later door sommigen werd omgedoopt tot een revolutie. Maar, vier decennia later lokt deze historische dag nog steeds uiteenlopende en gepassioneerde reacties uit onder de burgers.

Voor sommigen is het een dag die niet gevierd, maar enkel herdacht moet worden, een nationale rouwdag. “Zelfs een rouwdag is teveel, gezien het de ontelbare misstanden, de ontberingen en ontnomen kansen door de ‘Revo’ mensen herinnert”, zegt een burger, die de impact van die dag op het volk onderstreept.

Anderen geven uiting aan een diepgevoelde frustratie over hoe snel sommige Surinamers lijken te vergeten of kiezen te vergeten wat er werkelijk is gebeurd. “Het is meer dat velen hun ziel verkopen voor eigen gewin en dan doen alsof ze vergeten zijn”, stelt een ander.

Een specifiek punt van zorg dat door velen wordt gedeeld, is de invloed van de gebeurtenissen van die dag op de jongere generaties. “Onze kinderen ontberen kennis van normen, waarden, ethiek en moraal; omdat ondersteunende programma’s van de buis werden gehaald”, merkt een bezorgde ouder op.

Er zijn echter ook stemmen die een ander geluid laten horen, die de positieve veranderingen benadrukken die de coup met zich meebracht, zoals het aanpakken van racisme en etnische politiek. “Daarvoor ben ik hem dankbaar, overigens is de revolutie gaandeweg ontaard in onderdrukking, mensenrechtenschendingen, en corruptie”, zegt een inwoner van Paramaribo, benadrukkend dat deze ‘ontsporing’ reden geeft geen viering waardig te vinden.

Toch zijn er ook mensen die beweren dat heel Suriname aanvankelijk blij was met de coup, wijzend op de polarisatie die sindsdien is ontstaan.

De meningen zijn dus verdeeld, van diepe dankbaarheid voor bepaalde veranderingen tot woede en verdriet over de verloren gegane jaren en kansen, tot een strijd voor het behoud van een objectieve visie op de geschiedenis. 

Wat duidelijk wordt is dat 25 februari 1980 een complexe nalatenschap heeft achtergelaten in Suriname, een die nog steeds vragen oproept over hoe het land moet omgaan met zijn verleden, heden en toekomst.

error: Kopiëren mag niet!