Minister Nurmohamed pakt bouwen op bermen aan

In een interview op RBN-tv, in het programma Kal aaj aur Kal besprak minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) de toenemende zorgen rond stedelijke ontwikkeling en het ongeoorloofde gebruik van bermen voor bouwactiviteiten. Hij benadrukte de uitdagingen en kansen die de huidige stedelijke ontwikkeling met zich meebrengt en de noodzaak om een evenwicht te vinden tussen ontwikkeling en leefbaarheid.

Hij erkende de onrust onder de burgers over bouwobjecten op bermen en in woonwijken. Hij noemde de invoering van het ‘Berm beleid’ en een verhoogde inzet van zowel bouwpolitie als milieupolitie als directe reactie op deze zorgen.

Dit heeft al geleid tot strengere handhaving en overleg met districtscommissarissen om de regelgeving aan te scherpen.

Het ministerie heeft ook een nieuw beleid aangenomen waarin vergunningen voor bouwactiviteiten op bermen aanvankelijk worden afgewezen. Mocht er toch een belangrijke reden zijn voor dergelijke bouwwerken, dan kan in beroep worden gegaan. Dit stringente beleid geldt voor alle vormen van bouwactiviteiten op bermen, inclusief commerciële ondernemingen zoals bouwketen, patatshops en haarsalons.

Daarnaast heeft het ministerie de vergunningsaanvraagformulieren herzien en aangepast om misbruik tegen te gaan.

In samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (kortweg EZ) wordt gewerkt aan staatsbesluiten om dit vraagstuk verder te reguleren.

Er is sprake van een ‘destimuleringsbeleid’; vergunninghouders moeten voortaan een significant bedrag per jaar betalen.

De minister gaf ook aan dat er stappen worden ondernomen om illegale bouwwerken effectiever aan te pakken zonder daarbij belastinggelden in te zetten. Dit omvat samenwerking met de Belastingdienst waarbij de kosten voor het verwijderen van illegale constructies op de eigenaar worden verhaald.

Tijdens het gesprek werd erkend, dat er nog steeds uitdagingen zijn, met name rond bestaande constructies die reeds de openbare ruimte in beslag nemen. De minister beloofde een beleid waarbij rekening wordt gehouden met alle partijen en waarbij correcties worden aangebracht waar nodig.

  • Klik op deze link om het interview met minister Nurmohamed te kunnen zien.

error: Kopiëren mag niet!