Burgers uiten frustratie over onleesbare watermeters en hoge rekeningen – PR-afdeling SWM geeft uitleg

Recent hebben burgers hun frustratie en bezorgdheid geuit over onleesbare watermeters van de SWM (Surinaamsche Waterleiding Maatschappij), terwijl ze tegelijkertijd geconfronteerd worden met aanzienlijk hoge waterrekeningen. Deze situatie heeft geleid tot gefronste wenkbrauwen en harde kritiek op de lokale watermaatschappij, en roept vragen op over de nauwkeurigheid en transparantie van hun factureringssysteem.

Burgers beweren dat, ondanks herhaalde pogingen om een duidelijk beeld te krijgen van hun daadwerkelijke waterverbruik, de onleesbare meters hen in het duister laten over hoe hun verbruik wordt gemeten. “Het lijkt wel alsof we betalen voor water dat we niet eens verbruiken,” zegt een bezorgde burger. “De rekening blijft stijgen, maar mijn waterverbruik is al maanden onveranderd.” Daarnaast geven sommige burgers ook aan dat er geen meterstand wordt opgenomen in hun omgeving.

Wanneer de meter niet leesbaar is

Denise Groenefelt, Chef Public Relations SWM, zegt in een reactie tegenover Dagblad Suriname het volgende: “In normale gevallen berekent de SWM op basis van de opgenomen meterstanden het aantal kubieke meters verbruikte water. Aan de hand hiervan wordt dan conform de geldende bedragen per kubieke meter voor de diverse tariefgroepen een waterrekening gepresenteerd. Wanneer de meter niet leesbaar is en er dus geen stand kan worden afgelezen, wordt het gemiddelde verbruik van de laatste 6 maanden in rekening gebracht.”

Burgers kunnen klachten via klantenservice doorgeven 

Op de vraag wat burgers in dit geval kunnen doen, antwoordt Groenefelt dat ze via de klantenservice kunnen doorgeven dat hun meter onleesbaar is. “Vanwege het grote aantal onleesbare meters in tegenstelling tot de geringe beschikbaarheid van leesbare meters in het magazijn, kan het iets langer dan normaal duren alvorens onleesbare meters worden verwisseld. Vermeldenswaard is dat bij de verwisseling de oude meter wordt schoongemaakt en de stand alsnog wordt afgelezen en ingevoerd. Indien blijkt dat de alsnog afgelezen stand lager is dan die in ons verbruikerssysteem, wordt het teveel dat de klant betaalt heeft, gerestitueerd (teruggegeven). Indien de stand na schoonmaak hoger is, wat betekent dat er dus meer verbruikt is dan aanvankelijk in rekening gebracht, wordt er een suppletierekening aangeboden.”

Geen kosten voor nieuwe meter

Tot slot is gevraagd of burgers de kosten moeten betalen voor het plaatsen van een nieuwe meter. Groenefelt zegt hierop, dat klanten geen kosten betalen bij het omwisselen van de meter. “Zij betalen immers meterhuur. Als bij het omwisselen additioneel materiaal moet worden gebruikt, wordt er wel een rekening aangeboden”, aldus Groenefelt.

SK

error: Kopiëren mag niet!