Redenen snelheid daling koers nog een puzzel

De redenen voor de snelheid waarmee de wisselkoers de afgelopen dagen is gaan dalen zijn voor de monetaire autoriteiten en financiële marktdeskundigen nog een puzzel. Het sterke vermoeden is dat dit te maken heeft met sentimenten die bij marktpartijen op de valutamarkt leven. Deze sentimenten leiden tot de verwachting dat de koers nog verder gaat dalen. Meestal zijn deze sentimenten tijdelijk van aard, indien blijkt dat een te verwachten verdere koersdaling uitblijft. De daling zal stoppen en zal er een nieuw evenwicht van de koers ontstaan. 

In de voorbije dagen zijn de aankoopkoersen bij de cambio’s van SRD 36 naar rond de SRD 31 getuimeld. De verkoopkoersen zijn gedaald naar rond de SRD 33. 

Hoewel de wisselkoersen bij de commerciële banken ook zijn gedaald, is de snelheid waarmee dat gebeurt veel langzamer dan die bij de wisselkantoren. 

De banken hanteerden dinsdag een aankoopkoers van rond de SRD 35,20 en een verkoopkoers van SRD 35,93 voor de US-dollar. Op basis van de koersrapportages van de banken en de cambio’s, noteert de Centrale Bank van Suriname (CBvS) drie keer per dag de officiële wisselkoers. Die is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de koersrapportages van de banken en de wisselkantoren. 

Afgelopen maandag noteerde de Centrale Bank aan het eind van de dag voor het US-dollar bankpapier een aankoopkoers van SRD 32,97 en een verkoopkoers van SRD 33,96. Vorige week vrijdag lagen deze officiële noteringen nog respectievelijk op SRD 35,01 en SRD 35,61. 

Gisteren, dinsdag 20 februari rond 10.00 uur, noteerde de CBvS  een aankoopkoers van SRD 32,45 en een verkoopkoers van SRD 34,87 voor de US-dollar.  

Plotse forse daling koers

De plotse forse daling van de wisselkoers bij de wisselkantoren lijkt alles te maken te hebben met de verwachting dat de koers verder zal dalen. Door de verbeterde macro-economische situatie en het toegenomen vertrouwen in het herstel van de economie, is de vraag naar vreemde valuta in de voorbije periode sinds eind vorig jaar en begin dit jaar afgenomen. 

Aan de andere kant is er op de valutamarkt sprake van stabiel aanbod. Het aanbod van vreemde valuta via de zogeheten export retenties verlopen goed. Tussen vraag en aanbod van vreemde valuta is een gezondere verhouding ontstaan.

De recente IMF-rapportages over de stand van zaken van de economie en de verwachting dat de monetaire- en fiscale maatregelen van de Centrale Bank en de overheid de komende periode zullen leiden tot verdere verbetering van de economie zijn belangrijke redenen voor de koersdaling.

De afname van de vraag naar vreemde valuta lijkt ook te maken te hebben met de sterk verminderde vraag naar valuta zijdens de oliemaatschappijen. De oliemaatschappijen hebben in de afgelopen periode hun betalingsachterstanden naar hun moedermaatschappijen toe in het buitenland  ingelopen. Hun vreemde valuta behoefte is daardoor ook veel minder geworden. De maandelijkse valuta behoefte van de oliemaatschappijen ligt tussen de USD 10 en USD 15 miljoen.

de wisselkantoren en de banken is sprake van ruim valuta aanbod, terwijl de afzet (verkoop) ervan is afgenomen. De enige manier voor wisselkantoren om valuta af te zetten, en zodoende zich in te dekken tegen verliezen als gevolg van verdere koersdaling, is het verlagen van de verkoopkoers.

SS

error: Kopiëren mag niet!