Delegatie uit Matawai-gebied kaart criminaliteit in leefgebied aan met JusPol-minister Amoksi

Een delegatie onder leiding van de Granman der Matuariers, Lesley Valentijn, heeft maandag een bezoek gebracht aan de minister van Justitie en Politie (JusPol), Kenneth Amoksi. De delegatie heeft haar misnoegen geuit over criminaliteit in het gebied en dat al geruime tijd de gemeenschap en de ondernemers zich niet veilig voelen in het Matawai gebied. Er moet in het ressort Boven-Saramacca in het district Sipaliwini acute actie ondernomen worden tegen de vele berovingen die plaatsvinden in het gebied Villa Brazil.  

Het Matawai-gebied is regelmatig de dupe van berovingen en beschietingen gaf de delegatie aan.

Districtscommissaris staat er radeloos bij

Districtscommissaris Walter Bonjaski: “Het gebied is heel onveilig en ik word steeds door de gemeenschap gebeld en sta er radeloos bij. In de afgelopen week waren er weer twee ernstige overvallen, waarbij een ondernemer ernstige kapverwondingen heeft opgelopen. Van een andere ondernemer hebben de Brazilianen die gewapend waren met machinegeweren goud afhandig gemaakt. Deze situatie vraagt om een dringende oplossing.

Situatie beu

We zijn de situatie beu, gaf Granman Valentijn aan en zijn bang voor de ernstige uitspatting die verder kan ontstaan. “Dat is de reden waarom ik als grootopperhoofd en mijn kabinet zelf naar Paramaribo zijn afgereisd om de issues aan te kaarten en samen met de minister en de politie uit te kijken naar een oplossing.”

Minister Amoksi zei, dat de politie ook de hulp nodig heeft van de lokale gemeenschap door de relevante informatie door te spelen aan de politie om te komen tot doelgerichte oplossingen. De ontstane situatie zal onder de loep worden genomen. Er zal daarbij getracht worden om met alle relevante actoren tot een structurele oplossing te komen in deze kwestie, aldus Amoksi. 

Politieposten

Hij zei ook, dat het de bedoeling is om politieposten op te zetten op bepaalde gebieden zoals Guyaba te Sipaliwini waar al een plek geïdentificeerd is en ook het Matawai gebied komt aan de orde. 

“Wat wij nu hebben als snelle en voorlopige aanpak is de surveillance verhogen vanaf woensdag 20 februari en ook militairen worden erbij betrekken. We gaan voor een grote operatie samen met het Nationaal Leger.”

error: Kopiëren mag niet!