Waarom wil je het bewijs van straf?

Er wordt veel leed fysiek en psychisch gezaaid op deze aarde. Wanneer mensen worden geconfronteerd met fysiek geweld op de televisie, is hun reactie meestal: “Die man zaait leed en laat bloed vloeien en niemand die hem straft.” Ook over Bouterse werd en wordt er gezegd: “Kijk hoeveel leed hij heeft veroorzaakt en toch heeft hij veertig jaar vrolijk zijn leven geleid en zelfs toen hij werd veroordeeld, kwam hij er weer mee weg.”  

Deze mensen die machteloos toekijken, wensen en hopen dat de veroorzakers van het kwaad zullen worden gestraft, liefst zo snel mogelijk en ze wachten ongeduldig af om het bewijs van die straf te zien.                                                                                           

Een andere vorm van kwaad is psychisch leed zaaien, bijvoorbeeld fake nieuws of laster verspreiden, roddelen en pesten, presentatoren die hun programma gebruiken om het volk op te ruien tegen bijv. Israël. In onze samenleving zijn er de laatste tijd aantijgingen van allerlei aard met het doel een ander zoveel mogelijk schade te berokkenen. De slachtoffers van dit kwaad hopen en wensen dat deze boosdoeners zullen worden gestraft. 

De veroorzakers van al dit leed worden, in onze ogen, misschien niet snel genoeg gestraft, maar wat je beslist moet geloven is dat hen de rekening eens zal worden gepresenteerd (zelfs na 40 jaar). Slachtoffers en de mensen aan de zijlijn willen echter niet wachten, ze willen zo graag meteen de een of andere straf zien. Het is een natuurlijk instinct van de mens om kwaad met kwaad te willen vergelden. 

De vraag is waarom wil je met eigen ogen zien dat de ander wordt gestraft?  Dat komt omdat je boos, gefrustreerd en verdrietig bent en dan wens je de ander ook pijn toe, je wilt bijvoorbeeld zien dat een Poetin of degene die je pest of leugen en bedrog verspreidt, wordt gestraft.

Je beseft echter niet dat deze negatieve gedachten van jou je op één lijn plaatsen met degene die jou kwaad heeft gedaan. Je krijgt namelijk ook kwade gedachten die kunnen uitmonden in kwade handelingen. Je wilt niet geduldig afwachten totdat die persoon wordt gestraft, je wilt de persoon zelf straffen.

Veel mensen denken dat het God is die straft, maar God verricht geen kwade handelingen. Het zijn de handelingen, de intenties en de daden van de boosdoener die zijn karma bepalen. Jij hoeft je dus niet druk te maken over hoe en wanneer die persoon wordt  gestraft. Van belang is jouw reactie, op het gedrag van de boosdoener. Wil je straffen, dus ook kwaad zaaien of vergeven?

Vergeten hoeft niet maar vergeven is een belangrijk proces voor jezelf. Door te vergeven stap je uit die vicieuze cirkel van boosheid en verdriet en gooi je die ballast van je af. Als je dat kwaad niet van je afgooit, blijf je in die boosheid hangen en krijg je steeds meer negatieve gedachten. 

Je blijft dan te veel gefocust op de daden van de ander en ziet slechts de macht die de ander volgens jou heeft en je denkt dat haar kracht sterker is dan de jouwe. Probeer een keer het omgekeerde en zeg tegen jezelf dat jij die kracht hebt. Probeer degene die je pijn doet te zien als een ziek mens die zichzelf niet kan helpen.

Er zijn mensen waar je duidelijk aan de buitenkant kan zien dat ze ziek zijn of littekens hebben. Er zijn echter ook mensen die littekens dragen die verborgen zijn. Bijvoorbeeld, degene die roddelt en anderen tegen je opzet, je steeds met woorden probeert te kwetsen, kan nooit een gelukkig en tevreden mens zijn. Zij draagt littekens die jij niet kan zien. Die littekens kunnen er de oorzaak van zijn dat ze naar je uithaalt.  Zodra jij in staat bent om de ander te accepteren met haar littekens en in ziet dat niet jij, maar de ander een probleem heeft en zich daarom zo gedraagt, zal jij je sterker voelen en jezelf kunnen zuiveren van al die negatieve gedachten. Dan pas zal je echt kunnen vergeven.

Het Griekse woord “APHESIS” betekent vergeven of kwijtschelden of nog wat letterlijker, wegsturen. Het betekent dat het niet meer aan jou gebonden is. Jij komt er los van. 

Wij denken vaak bij vergeven eerst aan wat die ander ons heeft aangedaan. Dat is ook belangrijk. Iets is pas te vergeven, wanneer dat ook als kwaad of verkeerd wordt erkend. Dat gaat vaak gepaard met boosheid, pijn en met oordelen.

Echt vergeven is dan loskomen van dat oordeel over dat kwaad, jezelf zuiveren van al die negatieve gedachten en herstellen van de boosheid en de pijn. Je stuurt als het ware het oordeel weg.

Vergeven doe je niet voor de ander maar voor jezelf, het maakt je namelijk vrij. Dus met welke negatieve handelingen( corruptie, pesten, geweld) je ook geconfronteerd wordt, je hoeft geen straf voor hem of haar te bedenken of te hopen en zitten wachten dat hij snel zal worden gestraft. Je hoeft alleen af te wachten wanneer die karma aan de deur zal kloppen en er vooral voor te zorgen dat jijzelf niet dezelfde fout maakt.

Train your mind to see the good in everything. Positivity is a choice. The happiness of your life depends of the quality of your thoughts.”

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!