Overheid Suriname schendt privacy van haar burgers – Wetgeving laat op zich wachten

Het lijkt de gewoonste zaak van de wereld voor onder andere ministeries en districtscommissariaten om op hun websites en social media-pagina’s bekend te maken wie bijvoorbeeld een identiteitskaart kan afhalen of beschikkingen en dergelijke in grondzaken. Lange lijsten met namen, in alfabetische volgorde, worden zonder na te denken gewoon online geplaatst en iedereen kan zijn of er misschien een familielid, kennis of buurman of buurvrouw tussen staat.

Met dit handelen wordt de privacy van burgers geschonden en dat blijkt de normaalste gang van zaken. Bezwaar tegen deze privacyschending is nergens te horen of te lezen. Wie wil nu dat iedereen weet waar je grond toegewezen hebt gekregen of dat je identiteitskaart klaar ligt om afgehaald te worden? Suriname is een klein land en mensen houden ervan om te roddelen. Burgers van wie privacygevoelige informatie publiek wordt gedeeld kunnen daardoor in bepaalde problemen komen.

Ontwerpwet Bescherming Privacy en Persoonsgegevens

Er zijn wettelijke mogelijkheden in Suriname om bescherming van persoonsgegevens te eisen, te weten artikel 17 Grondwet, artikel 11 van het Inter-Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 17 van het Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten. Echter, in Suriname willen we dat onze privacy verantwoord en duurzaam gewaarborgd wordt, zo is te lezen op de website van de Assemblee.

Maar, al sinds 2020 ligt de Ontwerpwet Bescherming Privacy en Persoonsgegevens bij de Assemblee, maar deze is – voorzover bekend – nog steeds niet behandeld in het parlement.

Deze wet benadrukt hoe belangrijk de verantwoordelijkheid is voor iedereen die met persoonsgegevens te maken heeft. Op het moment dat een persoon, een bedrijf, een organisatie (sportclub, kerkgenootschap, school) over persoonsgegevens beschikt, heeft die persoon, dat bedrijf, die organisatie de wettelijke verplichting om op verantwoorde wijze met die gegevens om te gaan. Natuurlijk geldt dat ook voor de autoriteiten en daaraan gelieerde instanties. De Commissie van Rapporteurs heeft zich op donderdag 21 januari 2021 gebogen over de ontwerpwet en de daarbij behorende Memorie van Toelichting. 

“De Commissie heeft in de vergadering besloten om enkele actoren te identificeren en schriftelijk feedback te verkrijgen ter zake de ontwerpwet. De geïdentificeerde actoren zullen 4 weken de tijd krijgen om hun feedback op de ontwerpwet aan de Commissie te doen toekomen. Deze actoren zullen ook uitgenodigd worden om hun zienswijze ter zake de ontwerpwet aan de Commissie van Rapporteurs kenbaar te maken”, aldus de Commissie van Rapporteurs op 2 februari 2021.

Assembleevoorzitter Marius Bee bevestigt tegenover Dagblad Suriname, dat er nog geen eindverslag is ontvangen van de Commissie van Rapporteurs. Met andere woorden, de ontwerpwet is nog niet in behandeling geweest in de Assemblee….

Privacy van verdachten

Een ander privacy aspect is de privacy van burgers die door het Korps Politie Suriname (KPS) verdacht worden van het plegen van strafbare feiten. In hun politieberichten vermelden diverse afdelingen van het KPS de gehele voornaam en de eerste letter van de achternaam van een verdachte. Door dat te doen kan de identiteit van een verdachte snel door burgers worden achterhaald. Immers, Suriname is klein en ‘ons kent ons’ en ‘1 plus 1 is 2’. Met het vermelden van een voornaam en de eerste letter van een achternaam, wordt ook de privacy van een verdachte geschonden. Het gaat ook nog eens om een verdachte, en niet om een veroordeelde crimineel. Uiteindelijk kan een verdachte onschuldig blijken te zijn.

PK

error: Kopiëren mag niet!