Koelcel mortuarium Apoera nog steeds niet gerepareerd

De koelcel van het mortuarium te Apoera is nog steeds defect. Districtsraadslid Ronnie Simon zegt in gesprek met Dagblad Suriname te hopen “dat niemand van ons komt te overlijden, anders moeten we die persoon invriezen met ijs”.

Op de vraag van de redactie wie over het beheer en functioneren van die koelcel gaat, zegt Simon dat die direct valt onder het districtscommissariaat. Er zijn vanuit het commissariaat twee medewerkers die als beheerders fungeren. De stand van zaken is volgens Simon nog steeds, dat de koelcel nog niet in orde is, maar dat het wel een aandachtspunt is van districtscommissaris Josta Lewis. 

Op de vraag of het Nationaal Vervoer Bedrijf de Bigi Bravo boot al heeft ingezet zegt Simon: ”Ik houd mijn hart vast, omdat de meeste winkeliers in Kabalebo door hun voorraden heen zijn, de winkeliers moeten dus inkopen doen in Nickerie. Hiervoor zijn er adequate transportmiddelen nodig. Ik heb recentelijk een gesprek gevoerd met een van betrokken personen omtrent deze kwestie en die heeft beloofd dat er wel een oplossing zal komen, dus we blijven hoopvol dat dit snel in orde gemaakt zal worden.

De Bigi Bravo boot is en blijft een belangrijk transportmiddel voor het gebied. Door het wegvallen van zijn diensten is het gebied bijkans ontnomen van haar transportmiddel. “De vorderingen in het gebied zijn zichtbaar, maar het verloopt allemaal wat gestaag”, zegt Simon afsluitend in het gesprek.

Vooralsnog heeft Josta Lewis nog niet van zich laten horen voor wat betreft de vorderingen in het gebied. Eerder was al medegedeeld dat de aandachtspunten waarover de burgers bezorgd zijn mee worden genomen en waar nodig opgepakt zullen worden.

error: Kopiëren mag niet!