SEOB drukt op herzien sociaal programma ter bescherming van kwetsbare groepen

Het achtste bulletin van de Surinaamse Economic Oversight Board (SEOB), een onafhankelijke instantie gericht op het monitoren en adviseren van de Surinaamse regering over de implementatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF)-programma en het economisch herstelplan, deelt de nieuwste inzichten en analyses. 

Met een gestage focus op zowel macro-economische indicatoren als de uitvoering van het IMF-programma, blijkt uit het bulletin een reeks belangrijke economische ontwikkelingen die licht werpen op de huidige stand van zaken en de vooruitzichten voor Suriname.

In een recent uitgesproken verklaring benadrukt het SEOB de dringende noodzaak voor herziening van het sociale programma binnen het economisch herstelplan van Suriname. Dit programma, cruciaal voor de bescherming van kwetsbare groepen tegen de negatieve effecten van subsidieafbouw en koopkrachtdaling, wordt door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) als cruciaal beschouwd. Echter, de overheid slaagt er herhaaldelijk niet in haar gestelde doelen te bereiken binnen dit belangrijke onderdeel van het herstelplan.

Uit rapportages blijkt dat de overheid in het derde kwartaal van 2023 aanzienlijk achterbleef op de planning van sociale uitgaven, met een tekort van ruim SRD 1.056 miljoen ten opzichte van de beoogde SRD 2.971 miljoen. Dit wijst niet alleen op een onderbesteding, maar ook op vraagtekens rond de effectiviteit en transparantie van de uitgevoerde uitgaven.

De SEOB stelt vast dat de huidige armoedegrens en doelgroepomschrijvingen van het sociale programma achterhaald zijn door de forse inflatie en de achteruitgang in koopkracht binnen de samenleving. De behoeften van de samenleving veranderen en vereisen een aangepaste benadering voor het sociaal programma, zeker in het licht van aanstaande kostenverhogende maatregelen in 2024, waaronder de afbouw van subsidies en de introductie van BTW op essentiële diensten.

Het verstrekken van pakketten als kortetermijnoplossing wordt door de SEOB geschrapt als een duurzame oplossing voor de sociale problematiek. Voor een effectievere aanpak dringt de SEOB aan op het digitaliseren van sociale uitkeringen door middel van banktransacties om efficiëntie te verhogen en corruptie te ontmoedigen.

Bovendien wijst de SEOB op het belang van transparantie in de uitvoering van het sociale programma en pleit voor regelmatige publicatie over de voortgang en effectiviteit van de sociale uitkeringen.

Als onderdeel van de bredere publieke sectorhervormingen ziet de SEOB een recent ministerieel besluit om de salarissen van “spookambtenaren” stop te zetten als een positieve stap. Een efficiëntere publieke sector kan bijdragen aan een verbetering van de economische productiviteit, die volgens de Wereldbank op dit moment een neerwaartse trend toont in Suriname.

error: Kopiëren mag niet!