Nederlandse Defensieattaché brengt beleefdheidsbezoek aan hoofdkwartier Guyana Defence Force

De Guyana Defence Force Chief of Staff (GDF COS), brigadegeneraal Omar Khan, verwelkomde donderdag 1 februari de Defensieattaché van het Koninkrijk der Nederlanden voor Suriname en Guyana, Overste Geordie Klein, voor een beleefdheidsbezoek op het GDF hoofdkwartier in Georgetown, Guyana. Het was het tweede bezoek van Overste Klein aan Guyana sinds zijn aanstelling in september 2022 en zijn eerste ontmoeting met brigadier Khan die sinds april 2023 GDF COS is. 

Het bezoek onderstreepte de wederzijdse wens om militair-diplomatieke contacten te onderhouden. Tevens kwam ter sprake om te verkennen of en op welke wijze regionaal de GDF en de Nederlandse defensie in de Caraïben elkaar beter kunnen leren kennen. De GDF gaf aan interesse te hebben om nader kennis te nemen van de wijze waarop de Nederlandse defensie in de Caraïben is georganiseerd, met name in het maritieme domein. 

Tijdens het gesprek bleek dat beide landen een gedeelde visie hebben op de regionale veiligheid.

De tijdens dit bezoek gevoerde gesprekken zijn een voorbeeld van de goede relatie tussen Guyana en het Koninkrijk der Nederlanden, die sinds 1970 diplomatieke betrekkingen onderhouden.

Overste Geordie Klein resideert in Suriname en werkt op de Nederlandse ambassade in Paramaribo. Vaak zijn defensieattachés geaccrediteerd voor meerdere landen waarbij de standplaats het land is waar de primaire focus op ligt.

error: Kopiëren mag niet!