Parlementariër Harriet Ramdien: “2023 is jaar geweest met heel wat turbulentie voor de economische kurk van Nickerie”

In gesprek met de redactie van Dagblad Suriname ging het VHP-Assembleelid Harriet Ramdien in op een kleine terugblik op het jaar 2023 voor het district Nickerie en ze gaf verder ook haar wensen voor het jaar 2024 als volksvertegenwoordigster te kennen.

Economische kurk en turbulentie

Voor Ramdien is 2023 een jaar geweest met heel wat ups en downs. “De economische kurk Nickerie draait door de rijstsector. Veel gezinnen zijn direct en indirect afhankelijk van deze sector. De rattenplaag heeft veel schade aan arealen aangericht, daarnaast was de grote droogte die een tekort aan water deed ontstaan onder andere ook een van de factoren die voor minder goede tijden voor de sector heeft gezorgd. Hierdoor zijn veel rijstboeren in hele hoge onkosten beland. Ondanks dit alles werd er door middel van communicatie wat rust in de tent van de rijstboeren gebracht.”

Zowel de waterpompen te Wageningen als die van Wakay blijven volgens Ramdien nog een zorgpunt waaraan in 2024 verder gewerkt zal moeten worden. 

Andere activiteiten

Voor wat betreft de zandwegen in het district, die zijn grotendeels wel aangepakt. “In de tweede en derde fase worden de overgebleven wegen aangepakt”, zegt Ramdien. 

“De groenteboeren hebben in 2023 een nieuwe ontwikkeling gehad. De boeren die op bermen gingen planten om te voorzien in hun levensbehoefte, kregen gronden toegewezen. De groenteboeren hebben altijd moeite gehad, omdat tijdens het ophalen van sloten hun gewas werd vernietigd. Deze regering heeft recentelijk ervoor gezorgd dat 320 groente- en fruitboeren zijn geholpen in heel Nickerie om hun groenten en fruit te verbouwen op percelen in plaats van bermen”, zegt het Assembleelid Ramdien verder.

Er is volgens haar al voor een markt gezorgd, zodat deze boeren niet met hun gewassen zitten. 

Vooruitzichten 2024

“Waarnaar we uitkijken als gemeenschap is de brug over de Corantijnrivier, omdat het een goede handelsverbinding zal zijn voor Suriname en Guyana en de overige landen binnen het Caribische gebied.

De veranderingen binnen het onderwijs zijn ingevoerd en zijn een stap in de goede richting, omdat men in grote onwetendheid leefde omtrent het doorstromingsbeleid. Nu zit er ook wat dit betreft rust in de gemeenschap terwijl er verder wordt gewerkt aan verandering binnen het onderwijs.”

Nickerianen leveren ook in en zijn hoopvol gestemd voor 2024 

“De verkeersdoden en het recente roofmoord geval in de buurt van kerst, waren incidenten waarover de gemeenschap zich wel zorgen heeft gemaakt. Ook in Nickerie blijven mensen zich inzetten om in hun dagelijks behoefte te voorzien. Zelfs hebben de Nickerianen ook opgeofferd, maar we hebben het overleefd en we gaan door.”

“Een doel wat iedere Surinamer en ook de Nickeriaan heeft voor 2024 is, dat het beter zal gaan op financieel-economisch gebied in het land en dat we gezond verder kunnen gaan in de wereld. Wat de sfeer soms minder maakt binnen de Surinaamse gemeenschap zijn de diverse oorlogen buiten Suriname, omdat je als Surinamer ook meevoelt door de beelden die je ziet, de oorlogen in onder andere Oekraïne, Gaza en Israël waar kinderen, vrouwen en mannen hun levens vernietigd worden door oorlogsgeweld is betreurenswaardig. Ondanks dit alles blijven we als Surinamers uitkijken wat in 2024 komt”, aldus parlementariër Harriet Ramdien afsluitend in het gesprek.

error: Kopiëren mag niet!