OM verduidelijkt: Bouterse en co hebben uiterlijk tot en met 8 januari voor indienen gratieverzoek

Oud-president Desi Bouterse en de vier medeveroordeelden in het 8 decemberstrafproces hebben tot en met 8 januari de tijd om een gratieverzoek in te dienen. Het komt er dus op neer dat Irvin Kanhai, de advocaat van de veroordeelden, nog een paar dagen tijd heeft om zo een verzoek te richten aab de president. Echter lijkt dit niet verwachtbaar. Immers bij een gratieverzoek horen een schuld- en spijtbetuiging bij. Kanhai is hier tegen. Inmiddels hebben alle veroordeelden laten weten geen gratieverzoek in te zullen dienen.

OM verduidelijkt 

Desgevraagd heeft het Openbaar Ministerie tegenover Dagblad Suriname verduidelijking geboden omtrent de startdatum van de 8 dagen gratie termijn. Het OM geeft aan dat volgens de wettelijke bepalingen, zoals beschreven in de artikelen 486 en 487 Wetboek van Strafvordering, het uitdrukkelijk verlangen tot gratie op vrijdag 22 december is verzonden naar de procureur-generaal. 

Openbaar Ministerie: “De eerste dag waarop het uitdrukkelijk verlangen ontvangen is, wordt niet meegeteld. De berekening is gestart op woensdag 27 december 2023, de achtste dag valt dan op 8 januari 2023, zonder weekenden en feestdagen mee te tellen. De veroordeelden hebben het voornemen tot indiening van een verzoek tot gratie kenbaar gemaakt aan het Openbaar Ministerie. Dit uitdrukkelijk voornemen heeft tot gevolg dat de tenuitvoerlegging gedurende de 8 dagen waarbinnen het gratieverzoek kan worden gedaan, wordt opgeschort.”

“Nadat het gratieverzoek formeel is ingediend blijft de tenuitvoerlegging opgeschort zolang op het verzoek niet is beschikt. Als een gratieverzoek wordt ingediend wordt de tenuitvoerlegging van het vonnis opgeschort totdat er een beslissing is genomen op het gratieverzoek. Wordt het niet ingediend, dan wordt het vonnis geëxecuteerd door het OM. Het OM zal daarover dan in overleg treden met de veroordeelden en/of hun advocaat om de dag en datum van de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf vast te stellen”, aldus de Unit Public Relations van het Openbaar Ministerie. 

error: Kopiëren mag niet!