Medische zaken op orde stellen moet zijn: prioriteit nummer 1

Door de regering van Suriname is in de nieuwjaarstoespraak aangekondigd dat het medicijnenprobleem in Suriname zal worden aangepakt. Daartoe moet een overeenkomst dienen die de regering van Suriname met een Indiaas farmaceutisch bedrijf heeft getekend. 

Daarbij willen we direct 2 zaken opmerken. Er is een vast patroon bij de huidige oppositie om alle moves van deze regering onder deze president naar India, vanuit een bepaald bril te benaderen, het op de radio in het Sranantongo te bespreken en daarbij een bepaalde tweedracht zaaiende sentiment te kweken bij hun achterban. Er was een nauwe samenwerking door de vorige regering met de Indiase regering, maar de toenmalige oppositie misbruikte die samenwerking niet voor politiek voordeel. Ten tweede is het zo dat elke deal waar de Surinaamse regering mede debiteur zal worden, dus betalingen uit staatskas zal moeten doen, er naderhand berichten komen over de achtergrond van de buitenlandse ondernemers, met als gevolg dat in de kern goede projecten gewoon niet doorgaan. Dan is er voor deze regering weer een gemiste kans. 

Een project waar geen negatief nieuws uit is voortgekomen, is het grote kokosproject in Coronie. Maar een potentieel project dat mis ging maar goed zou passen in onze transformatiebeleid voor energie, is dat van waterstof. Het was een zeer goed plan, met naar het schijnt foute investeerders, maar kunnen we dan in de plaats niet goede ondernemers vinden die willen investeren? 

We zien in Suriname dat wanneer een investeerder blijkt niet door de ‘selectie’ heen te kunnen, dat het gehele programma wordt geaborteerd. Wij duimen en hopen van harte dat een goede voordelige deal met kwalitatief goede farmaceutische bedrijven wordt gesloten. We hopen niet dat straks blijkt dat de deal niet goed is of dat de leveranciers niet goed te boek staan. We hopen ook niet dat er ergens in de schakels tussenpersonen zijn die hun procenten gaan opstrijken in ruil voor enkele mails die ze moeten versturen waardoor de medicijnen duurder worden. We hopen dus niet op de constructie van de tussenpersonen die slapend miljonair worden zoals dat het geval is bij de EBS. 

Er zijn bij de Covid-maatregelen al vaccins betrokken vanuit India en die hebben toch een goede bijdrage geleverd. India is een land dat, waarschijnlijk vanwege de eeuwenoude traditie van de ayurveda en de grote bevolking, een behoorlijke geschiedenis heeft van het produceren van medicijnen.  De farmaceutische industrie in India werd in 2021 geschat op 42 miljard dollar en zal in 2030 naar verwachting 130 miljard dollar bereiken. India is qua volume de grootste leverancier van algemene geneesmiddelen ter wereld, met een aandeel van 20% in de totale mondiale farmaceutische export. Het is qua volume ook de grootste vaccinleverancier ter wereld. Dat is goed voor meer dan 60% van alle geproduceerde vaccins in de wereld. Indiase farmaceutische producten worden geëxporteerd naar verschillende gereguleerde markten, waaronder de USA, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en Canada. Dat is dus een heel belangrijk gegeven. Deze markten geven aan dat de Indiase farmaceutische industrie een serieuze leverancier is van medicijnen en vaccins.

Volgens Economic Survey 2023 werd de omzet op de binnenlandse farmaceutische markt geschat op 41 miljard dollar. Volgens de door Pharmexcil vrijgegeven gegevens bedroegen de Indiase inkomsten uit de farmaceutische export in het boekjaar 2022-2023 25,3 miljard dollar. India staat wereldwijd op de derde plaats wat betreft de dollarwaarde van de export van medicijnen en medicijnen.

We lezen als leken online ook dat tussen 2015 en 2017 er 31 waarschuwingsbrieven waren van de FDA (U.S. Food and Drug Administration) aan Indiase farmaceutische bedrijven. Daarin werden ernstige problemen met de gegevensintegriteit aangehaald, waaronder het verwijderen van gegevens, manipulatie of het verzinnen van testresultaten. Dat heeft dus allemaal te maken met het wetenschappelijk ondersteunen van de veiligheid en werking van medicijnen. 

India wordt ook in verband gebracht met namaakmedicijnen. Volgens Outsourcing Pharma had in 2012 75% van de nagemaakte medicijnen die over de hele wereld werden geleverd een bepaalde oorsprong in India, gevolgd door 7% uit Egypte en 6% uit China. 

De Central Drug Standards Control Organization (CDSCO), de regelgevende instantie voor geneesmiddelen van India, voerde in 2009 een landelijk onderzoek uit en kondigde aan dat 24.000 monsters uit heel India waren verzameld en getest. Er werd vastgesteld dat slechts 11 monsters of 0,046% vals was. In 2017 bleek uit een soortgelijk onderzoek dat 3,16% van de bemonsterde medicijnen ondermaats was en 0,0245% nep. 

India is een topmedicijnenland maar Suriname moet zaken doen met de bedrijven die medicijnen en vaccins leveren aan de gereguleerde markten en als voorwaarde stellen dat dezelfde kwaliteit wordt geleverd. De kans is klein dat Suriname een eigen FDA heeft en de vraag rijst dan hoe Suriname steeds controleert of medicijnen en vaccins goed zijn. Kennelijk wordt gesteund op goedkeuringen van landen met stevige instituten op dit stuk en dat moeten wij altijd doen. 

error: Kopiëren mag niet!