Vergeving en verzoening

Sinds het vonnis over Bouterse een feit is, zijn er her en der discussies te horen over wel of niet oppakken en de straf uitzitten of vergeven en gratie verlenen.

Door de arrogante opstelling van Bouterse, hebben velen slechts gedachten van wraak en hem straffen. Deze mensen laten dan het gebeuren steeds weer herleven zodat men niet vergeet wat Bouterse velen heeft aangedaan. Men is alleen gefocust op het negatieve in hem. Met deze houding staat men vergeving in de weg. 

Vragen die aan de mensen vreten, zijn zal ik vergeven en het gebeurde vergeten? Maar hoe kan ik vergeven terwijl hij mij zoveel pijn heeft gedaan, blijft ontkennen en liegen?

Eerlijk gezegd kan je dat niet. Je moet echter wel beseffen dat, je aan wrok en haat blijven vastklampen, meer pijn doet dan hetgeen die persoon jou heeft aangedaan. Misschien weet die persoon niet eens wat er in je omgaat. Jij bent het zelf die deze innerlijke strijd van haat bent begonnen. Je moet dit jezelf niet aandoen en proberen los te laten. Als de schuldige geen berouw toont, zal degene die kwaad is aangedaan toch de weg van vergeving moeten gaan, met het oog op zijn eigen welzijn. Jij moet je losmaken van de schuldige en vrij zijn om verder te gaan met jouw leven.

Velen staan het zichzelf niet toe om het te laten gaan omdat hun gedachten zijn “Hij moet gestraft worden!”

Het voordeel van vergeven is dat jouw vergiffenis aan hem jou zal bevrijden van die innerlijke pijn

Jezus heeft ook degenen die hem hebben pijn gedaan vergeven en hij heeft zelfs aan zijn vader gevraagd om hen te vergeven. Dat gaf Hem een veel fijner gevoel dan wraak nemen.

Van belang voor elk mens die wraak wil, is om het eigen gedrag onder de loep te nemen door aan jezelf de vraag te stellen: “Hoe komt het dat ik me zo wrokkig voel?” Is het omdat je weet dat degene die jou pijn heeft gedaan, ’t opzettelijk heeft gedaan en niet per ongeluk. Of heb jij misschien  anderen  toegestaan om je negatief te beïnvloeden?

Stel nu dat je besluit om je positief op te stellen en Bouterse te vergeven.                     Stel dat je dit positieve uitprobeert en vorderingen maakt,  je voelt je goed en bevrijd, maar tot jouw verrassing bemerk je dat je toch niet kunt vergeten. Waarom werkt het niet?

Misschien omdat je niet met jouw hart vergeeft of is het omdat hij, ondanks jouw vergiffenis, geen berouw toont, blijft liegen en ontkennen, het proces spottend een politiek spel noemt, zijn advocaat allerlei vertragingstacktieken toepast, zijn aanhang aanzet tot opruiing? Dus is al je moeite vergeefs geweest? 

Nee, het is niet voor niets geweest want je kunt voor jezelf voordelen halen uit dit gebeuren. Gebruik je wijsheid om de voordelen te zien namelijk dat God dit gebeuren op je pad heeft gebracht om je te laten groeien en negatieve dingen als wrok en haat, te leren overwinnen. Forgiveness is not weak. It takes courage to face and overcome negative emotions.

Met deze aanpak ben je het gebeuren niet vergeten maar je komt wel los van de pijn. Je kunt dan naar het gebeuren kijken alsof het los van je staat. En dat is precies wat je wilt, jouw bevrijding na 40 jaar pijn.

Kortom, als je niet kunt vergeven, hou jij jezelf in de gevangenis en als je kunt loslaten, voel jij je vrij.

Beste mensen vergeven is een heel proces:

  • De schuldige moet er eerst van overtuigd zijn dat hij of zij verkeerd heeft gehandeld. En precies daar maakt Bouterse vergeven onmogelijk. Hij volhardt namelijk in leugen en arrogantie .
  • De schuldige moet bereid zijn om zijn schuld toe te geven en berouw te tonen en afstand te nemen van zijn verkeerde gedrag. Hij toont echter geen berouw, ontkent de rechtsstaat en noemt het proces een politieke stunt, blijft dreigen en angst zaaien.

Vergeven van het onrecht is het recht van het slachtoffer en kan 

nooit opgeëist worden door de schuldige. De schuldige kan dus nooit zeggen: “Nu moet je me vergeven.” Het moet hem geschonken worden.                                            De sleutel hier is dus de bereidwilligheid van de schuldige om schuld te bekennen, toe te geven dat hij verkeerd heeft gehandeld en zijn arrogante houding te laten varen. Als hij zijn schuld niet erkent, kan er geen vergeving plaats vinden. 

  • Zelfs bij vergeven, blijft Bouterse verantwoordelijk voor zijn gedrag.                                    
  • Vergeven betekent niet, vergeten. Al is er vergeven, de herinnering, de pijn en het verdriet blijven. Je kiest er wel voor om niet langer gevangen te blijven in gevoelens van boosheid en bitterheid want deze gevoelens doen niet de schuldige maar jezelf kwaad.                                                       
  • Vergeven betekent ook niet dat je het gebeurde bagatelliseert. 
  • Vergeving is geen verzoening, het kan wel leiden naar verzoening. Voor verzoening is er herstel van vertrouwen nodig en dat vereist een echte bekering van de schuldige.                                                                                                                                                                                                                                                         Kortom vergeven is iets wat je doet, ongeacht de houding van de schuldige. Vergeving is geen teken van zwakte. Er is moed voor nodig om krachtige, negatieve emoties onder ogen te zien en te overwinnen.  

“The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.” – (Mahatma Gandhi)

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!