Waarom het zeer waarschijnlijk nooit meer goed zal komen met Suriname

Uit wetgeving betrekking hebbende op de Landhervorming in Suriname, 1982, “Alle grond voor zover niet reeds in eigendom uitgegeven, blijft gemeenschapsbezit, d.w.z. eigendom van de Staat….het nieuwe stelsel van gronduitgifte uitgaat van het gemeenschappelijk bezit van de grond, doordat het eigendomsrecht van alle, nieuw uit te geven grond bij de Staat zal berusten….Essentieel bij deze landhervorming is dat voortaan gebroken wordt met het liberaal-kapitalistisch principe van particulier grondbezit in eigendom.” Kortom: back to Africa.

Surinamers leren niet

Niet alleen wil men niet leren men wil ook niet weten. Waarom is alle grond in de ontwikkelde landen voor meer dan 70% privaat en erfelijk bezit. Waarom is Afrika achter geraakt terwijl de Afrikaanse mensen 300.000 jaar lang de enige mensen op aarde waren. Afrika heeft geen endogene ontwikkeling gekend waarom. Dit zijn fundamentele vragen. Tribalen kennen geen privaat bezit van grond, grond is communaal eigendom. En het stamhoofd beslist. Hoe verder je terug gaat in de geschiedenis hoe verder je in de toekomst kunt kijken.

Surinamers zijn constant bezig het wiel opnieuw uit te vinden. Men is nu beland bij het achtkantige wiel. Het verzet tegen de grondconversie zit alleen bij de Afro Surinaamse etnische groep. Logisch omdat men nooit in hun geschiedenis materieel bezit heeft gekend.

De evolutie van de diverse etnische groepen loopt niet synchroon en dit maakt dat het ontwikkelingsprobleem van Suriname slechts een naam heeft en dat is “etniciteit”.

En omdat het Afro Surinaamse deel van de samenleving groot is betekent zulks dat alle rationele sociaaleconomische vraagstukken een Afrikaanse oplossing zullen hebben wat neerkomt op voortzetting van de onderontwikkeling. Immers elk product wat je in de supermarkt koopt is  geproduceerd op grond in privaatrechtelijke eigendom door rationeel denkende mensen.

Argumenten contra conversie op een rijtje

Het heeft geen zin om alle argumenten te analyseren. Sommige argumenten zijn van de gekke, dus daarom besteed ik daaraan geen aandacht.

Er is juridisch geen verschil tussen grondhuur en privaatrechtelijke eigendom

Toevallig ken ik het decreet uitgifte domeingrond en woon ik op grond in privaatrechtelijke eigendom, dus uit ervaring weet ik dat er een hemelsbreed verschil is tussen die twee. Wie u komt vertellen dat er geen verschil is, houd u gewoon voor de gek. In het decreet uitgiftedomein is de minister van grondzaken een grote godheid. En bij grondhuur bent u met handen en voeten overgeleverd aan de grillen van deze minister. Alleen een idioot gaat investeren in een land waar een simpele conversie van erfpacht in grondhuur jaren in beslag neemt. Daarom zijn alle plantages privaatrechtelijke eigendom. De bakras zijn niet achterlijk zoals de vele Surinamers.

Nu zegt men, met name mijn vriend Irvin Kanhai, dat je gewoon al die rompslomp en administratieve voorwaarden en regels bij  grondhuur overboord moet gooien. Maar als je al die regels, beperkingen en voorwaarden overboord gooit dan heb je geen grondhuur meer, dan heb je gewoon privaatrechtelijk eigendom. Waarom dan niet moeilijk doen en gewoon converteren in eigendom. Omdat we niet te doen hebben met logisch denkende en rationele mensen.

Inkomsten versus ontwikkelingstechnisch imperatief

De voornaamste overweging voor het converteren van grondhuur in privaatrechtelijke eigendom is het feit dat zulks zekerheid geeft aan de investeerder. Wekelijks worden we geconfronteerd met grondroof waarbij grondhuurpercelen ingetrokken worden op basis van pure willekeur. Een goed grondbeleid kan alleen gebaseerd zijn op ruimtelijke ordening zoals door mij voorgesteld in 1987 in het Frontprogramma. Tezamen met onroerendgoedbelasting en bestemmingswijziging slechts bij wet, wordt misbruik en speculatie met grond beperkt tot het toelaatbare. Speculatie is in economische zin geen slechte handeling doch juist een handeling die ertoe leidt dat bezit op een rationele wijze gehanteerd wordt.

Dat de grondprijzen omhoog zullen gaan is pure nonsens. Ook het argument dat het lastiger gaat worden voor kinderen en kleinkinderen om aan het stuk grond van hun voorouders te kunnen komen, slaat gewoon nergens op immers met grond in eigendom is overdracht veel makkelijker je bent niet afhankelijk van de goden op het Ministerie van grondzaken. Waarom is meer dan 70% van de grond in de rijke landen privaatrechtelijke eigendom?

Vestigen van hypotheek

Met grond in eigendom is het vestigen van een hypotheek veel makkelijker. Dat weet elke koe van zondag.

Inkomsten voor de staat inkomsten voor een bodemloze put

Velen maken zich zorgen over het mislopen van inkomsten voor de staat. In mijn visie en in die van alle rationeel denkende mensen moet er een eind komen aan het parasitair gedrag van de staat, van de overheid. De Surinaamse overheid is een bodemloze put, alle rijkdommen goud hout vis et cetera worden cadeau gemaakt aan multinationals maar de Surinamers zelf mogen van hun eigen land er niet beter van worden.

Alle ontwikkeling heeft tot doel verheffing van de samenleving, gedeelde rijkdom en niet gedeelde armoede.

Richard B Kalloe

error: Kopiëren mag niet!